Vaststellen herijking notitie minimabeleid

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter, voor ons ligt het voorstel van de herijking van de notitie minimabeleid.

Een onderwerp wat ons aan het hart ligt. In ons verkiezingsprogramma hebben we hier expliciet aandacht voor gevraagd. De PCW voelt zich verantwoordelijk voor een verantwoord armoede- en sociaalbeleid. Gedreven vanuit de Christelijke waarden en normen is zorg voor de naaste en in het bijzonder de naaste die het moeilijk heeft een gegeven. Voor ons als PCW blijft staan dat niemand buiten de boot mag vallen. Iedereen die hulp nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Armoede zou niet mogen voorkomen in Waddinxveen. Dat vraagt om inspanning van overheid en inwoners.

Voorzitter, in de voorgaande raden hebben wij als PCW ons altijd sterk gemaakt om de inkomensgrens te verhogen en we zijn zeer verheugd om te zien dat dat nu voor vrijwel alle minimaregelingen de inkomensgrens op 130% wordt vastgesteld. Daar zijn we blij om!

Voorzitter, alleen voor de Bijzondere Bijstand staat de inkomensgrens nog op 120% en dat zien wij graag verhoogd naar 130%. Wij ondertekenen dan ook de motie ingediend door de PVDA-Groenlinks. Dit is in lijn waar wij als PCW ons altijd voor ingezet hebben en zullen blijven inzetten.

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»