Vaststellen herijking notitie minimabeleid

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter, voor ons ligt het voorstel van de herijking van de notitie minimabeleid.

Een onderwerp wat ons aan het hart ligt. In ons verkiezingsprogramma hebben we hier expliciet aandacht voor gevraagd. De PCW voelt zich verantwoordelijk voor een verantwoord armoede- en sociaalbeleid. Gedreven vanuit de Christelijke waarden en normen is zorg voor de naaste en in het bijzonder de naaste die het moeilijk heeft een gegeven. Voor ons als PCW blijft staan dat niemand buiten de boot mag vallen. Iedereen die hulp nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Armoede zou niet mogen voorkomen in Waddinxveen. Dat vraagt om inspanning van overheid en inwoners.

Voorzitter, in de voorgaande raden hebben wij als PCW ons altijd sterk gemaakt om de inkomensgrens te verhogen en we zijn zeer verheugd om te zien dat dat nu voor vrijwel alle minimaregelingen de inkomensgrens op 130% wordt vastgesteld. Daar zijn we blij om!

Voorzitter, alleen voor de Bijzondere Bijstand staat de inkomensgrens nog op 120% en dat zien wij graag verhoogd naar 130%. Wij ondertekenen dan ook de motie ingediend door de PVDA-Groenlinks. Dit is in lijn waar wij als PCW ons altijd voor ingezet hebben en zullen blijven inzetten.

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  FD: ‘Gemeenten leggen vaker een zelfwoonplicht op ter bescherming van starters en mensen met een kleinere beurs.’ H… https://t.co/bdIltCt3an
  Gisteren
 • PCW
  Middeninkomens krijgen meer kans op een middenhuurwoning | Albert Kerssies https://t.co/kANCF05ji9
  30-07-2020
 • PCW
  De eerste hobbel is genomen, de rotonde kan worden aangelegd. De tweede hobbel is het budget. #Waddinxveenhttps://t.co/n6KI1LDi0R
  24-07-2020
 • PCW
  Het schoolgebouw, waar vroeger de Koning Willem Alexanderschool gevestigd was, zal afgebroken worden. Ons plan: maa… https://t.co/SH3vtCPnUp
  23-07-2020
 • PCW
  'Bezuinigen doe je niet op kwetsbare inwoners. De collectieve zorgverzekering moet blijven en áls er bezuinigd moet… https://t.co/kpcXcpHOPr
  22-07-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»