Verklaring van geen bedenkingen biomassacentrale Tweede Bloksweg

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Het proces rondom het verstrekken van de Verklaring van geen bedenkingen kent vele facetten waar het nodige over gezegd kan worden. De PCW wil niet te veel terugkijken naar het verleden en op het besluit van de rechter om het besluit van de provincie om geen omgevingsverlening te vernietigen. Feit is dat wij hier opnieuw een besluit moeten nemen over het al dan niet afgeven van de betreffende Verklaring van geen bedenkingen.

De PCW is voor het afgeven van de betreffende verklaring. Wij denken dat het een passende ontwikkeling is op het terrein van de Wagro en dat het goed is voor Waddinxveen door op deze plek een stap te maken in de realisatie van onze duurzaamheidsambities. In 2017 hebben wij wel nadrukkelijk stil gestaan bij de zorgen van de omwonenden over mogelijke overlast. Onze zorgen zijn toen voldoende weggenomen door het college, maar wij wijzen u voor de volledigheid nogmaals op de door de voltallige raad aangenomen motie M2 van de PCW en D66 van 19 april 2017 met als titel: toezicht en handhaving. In deze motie verzoeken wij het college en/of de provincie eventuele klachten nauwlettend te monitoren en hierop het handhavingsinstrumentarium hierop aan te passen.

In de wijze van afdoening staat dat deze niet wordt uitgevoerd omdat het voorstel niet is aangenomen. Als dit voorstel alsnog zou worden aangenomen, zou ik graag voor de volledigheid de toezegging van de wethouder willen hebben dat deze motie alsnog wordt uitgevoerd.

Erik Segers
fractielid PCW

In het hierop volgende debat heeft de wethouder toegezegd de motie te zullen uitvoeren. 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»