Verzelfstandiging sport in Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voor ons ligt het raadsvoorstel met de keuze voor verzelfstandiging van de sport in Waddinxveen. Een voorstel dat mede tot stand is gekomen door een ingediende motie van de PCW. In deze motie riepen wij het college op om bij het opstellen van het onderzoek terug te komen met een businesscase van de verzelfstandiging van het beheer van de sportvoorzieningen.

Voor ons als PCW lag de grens bij externe verzelfstandiging. Het college heeft deze uitdaging op zich genomen en is teruggekomen met een voorstel voor interne verzelfstandig. Een voorstel wat binnen de door de raad gestelde kaders is uitgevoerd. Een prima samenwerking tussen raad en college.

Er is wat onrust ontstaan omdat het voorstel afwijkt van het advies in het eindrapport. We kunnen mede door de toelichting in het raadsvoorstel en de antwoorden op de ingediende vragen goed begrijpen dat het college kiest voor interne verzelfstandiging.
Interne verzelfstandiging heeft aantal grote voordelen:

- Een groot voordeel van intern verzelfstandigen is dat we maximaal zeggenschap houden over het bestuur en waar nodig de prestatieafspraken kunnen aanpassen.
- Daarnaast door te kiezen voor interne verzelfstandiging scheppen we rust richting de medewerkers van het zwembad. Externe verzelfstandiging kan voor hen verregaande gevolgen hebben.

We hebben er alle vertrouwen in dat het college voortvarend aan deslag gaat met de uitvoering van het projectplan. We zien graag dat het College het projectplan ter kennisname aan de raad stuurt.

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»