Speeches

Vervolg fase 1 vervangende nieuwbouw basisscholen Waddinxveen-Noord

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Zorgvuldige haast Al lange tijd wordt gesproken over nieuwbouw voor de scholenin Waddinxveen-Noord. Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat wij de keushebben gemaakt voor de WSE-locatie. Een jaar... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking Jaarrekening 2013

Door: A. (Ton) van Doorn | Geschreven op:

Voorzitter, 1. Hoe moet je deze rekening nu waarderen? Het werkelijke resultaat is € 1,8 miljoen nadeel, maar ten opzichte van de verwachtingen € 3,7 miljoen nadeel en na de uitvoering van een aantal voorstellen... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking coalitieakkoord 2014-2018

Door: drs. H. (Herman) Timmermans | Geschreven op:

Voorzitter, de PCW is tevreden met het voorliggende coalitieakkoord. Tevreden omdat elementen die voor ons zwaar wegen erin zitten. Ik noem dan concreet de handhaving van de winkelsluiting op zondag waarvan... Lees meer »

Bijdage PCW bij bespreking Reglement van Orde

Door: mr. C.P.W. (Peter) van den Berg | Geschreven op:

Mijnheer de Voorzitter, Het reglement van orde bevat regels hoe de gemeenteraad in onze gemeente behoort te functioneren. Hoewel het misschien een van onze eigen verordeningen is die het minst daadwerkelijk... Lees meer »

Bijdrage PCW inzake brief informateur over stoppen coalitieonderhandelingen met D66

Door: drs. H. (Herman) Timmermans | Geschreven op:

Mijnheer de Voorzitter, Aan de informateur heeft het niet gelegen. De complimenten aan de informateur voor zijn procesrol. En voor mevrouw Verrips, voor haar snelle en kwalitatief goede verslagen. Het... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking brief burgemeester over verkiezingsuitslag en vorming nieuw college

Door: C. (Kees) de Jong | Geschreven op:

Mijnheer de Voorzitter, Het kan niemand ontgaan zijn dat er verkiezingen geweest zijn, ook in Waddinxveen. Een lange campagne mede vanwege de twee weken latere verkiezingen. Veel debatten, veel gesprekken,... Lees meer »

Bijdrage PCW bij sanering detailhandelfunctie Passage

Door: A. (Ton) van Doorn | Geschreven op:

Voorzitter, In de eerste plaats complimenten van onze fractie voor uw vasthoudendheid en het bereikte resultaat. Na de besluitvorming over de eigenarenkant (vorige maand), ligt er nu een overeenkomst voor... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking Kadernota Decentralisaties

Door: J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga | Geschreven op:

Voorzitter, Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe wetgeving op het terrein van jeugd, zorg en werk. Deze beleidsterreinen komen nu nog grotendeels voor rekening van de provincie... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking inrichting en exploitatie Cultureel Centrum Blok 5

Door: J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga | Geschreven op:

Mijnheer de voorzitter, Toen wij in juni over Blok 5 spraken, heb ik aangegeven dat de PCW blij is met een warm kloppend dorpshart, waar onze bewoners niet alleen komen om te kopen, maar ook om elkaar... Lees meer »

Bijdrage PCW bij voorstel 'Besluitvormingsproces Triangel'

Door: C. (Chris) van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, De afgelopen raadsvergaderingen hebben we kritische vragen gesteld over De Triangel. Om misverstanden uit de weg te ruimen benadruk ik dat de PCW-fractie zich kan vinden in de keuzes ten aanzien... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»