Speeches

Bijdrage PCW bij sanering detailhandelfunctie Passage

Door: A. (Ton) van Doorn | Geschreven op:

Voorzitter, In de eerste plaats complimenten van onze fractie voor uw vasthoudendheid en het bereikte resultaat. Na de besluitvorming over de eigenarenkant (vorige maand), ligt er nu een overeenkomst voor... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking Kadernota Decentralisaties

Door: J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga | Geschreven op:

Voorzitter, Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe wetgeving op het terrein van jeugd, zorg en werk. Deze beleidsterreinen komen nu nog grotendeels voor rekening van de provincie... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking inrichting en exploitatie Cultureel Centrum Blok 5

Door: J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga | Geschreven op:

Mijnheer de voorzitter, Toen wij in juni over Blok 5 spraken, heb ik aangegeven dat de PCW blij is met een warm kloppend dorpshart, waar onze bewoners niet alleen komen om te kopen, maar ook om elkaar... Lees meer »

Bijdrage PCW bij voorstel 'Besluitvormingsproces Triangel'

Door: C. (Chris) van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, De afgelopen raadsvergaderingen hebben we kritische vragen gesteld over De Triangel. Om misverstanden uit de weg te ruimen benadruk ik dat de PCW-fractie zich kan vinden in de keuzes ten aanzien... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»