Speeches

Mondelinge vragen warmterotonde

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Vanuit het Rotterdamse Havengebied is er warmtecapaciteit over. Deze zogenaamde restwarmte verdwijnt in de lucht. Hoewel energiebesparing wellicht een betere maatregel kan zijn, is dit wellicht niet altijd... Lees meer »

Mondelinge vragen over tegenaan verrommeling door PET-flesjes en blikjes

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Bijna vier jaar geleden, 12 februari 2012, heeft op initiatief van de PCW-fractie een ruime raadsmeerderheid het college gevraagd een dringend beroep te doen op het kabinet om een statiegeld regeling op... Lees meer »

Mondelinge vragen over veiligheid

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter,In het afgelopen voorjaar werden, naar aanleiding van het hoge aantal woninginbraken in ons dorp, door de gemeente per wijk tentbijeenkomsten gehouden. Als gemeenteraad zouden wij daarover worden... Lees meer »

Inbreng PCW bij besluitvormende raad over erfgoedverordering

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Geachte voorzitter, college en leden van de raad, ik wil graag met u spreken over de kunst van het verleiden. Wat is verleiden en hoe doe je dat nou eigenlijk? Over de kunst van het verleiden is wel het... Lees meer »

Bijdrage PCW tijdens opiniërende raad monumenten

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Toestemmingsvereiste eigenaar hanteren (zoals voorgesteld) of dwingend/eenzijdig aanwijzen als monument? Voor beide is iets te zeggen. Het eerste sluit aan bij de wijze waarop wij bij voorkeur in Waddinxveen... Lees meer »

Bijdrage PCW met betrekking tot brief burgemeester over politieonderzoek bij calamiteit hefbrug

Door: A. (Ton) van Doorn | Geschreven op:

Voorzitter, Al maanden ondervinden bedrijven en inwoners overlast van de kapotte hefbrug. Per auto is omrijden een must. Voor voetgangers en fietsers is er het nostalgische pontje, dat vooral in de spits... Lees meer »

Bijdrage PCW over opening avondwinkel(s) op zondag

Door: A. (Ton) van Doorn | Geschreven op:

Voorzitter, Vanavond hebben we het opnieuw over de zondagopening. In de verkiezingsstrijd is duidelijk gebleken, dat dit het belangrijkste speerpunt van de PCW was en is. Iedere politieke partij, die bereid... Lees meer »

Mondelinge vragen PCW-fractie over (maatregelen bij) leegstand Passage

Door: mr. C.P.W. (Peter) van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, In het Passagegebied heeft de gemeente twee panden in eigendom verworven. Deze staan inmiddels al enige tijd leeg. Nu lazen wij dat de gemeente Hengelo onlangs een pilot is gestart om een openbaar... Lees meer »

Bijdrage PCW bij debat over huisvesting vluchtelingen

Door: ing. L.H. (Lambert) den Dekker | Geschreven op:

Voorzitter, De vluchtelingenproblematiek heeft veel kanten. Op verstandsniveau kunnen we allerlei redenen bedenken waarom we de vluchtelingen wel of niet, hier of elders, op moeten vangen. Aan de andere... Lees meer »

Mondelinge vragen PCW over toename aantal uitkeringen

Door: ing. L.H. (Lambert) den Dekker | Geschreven op:

Voorzitter, Uit het uitkeringenbestand van juni 2015 blijkt dat het aantal uitkeringen het afgelopen half jaar flink gestegen is (272 naar 311). In de toelichting wordt aangegeven dat de toename in 2014... Lees meer »

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»