B.W. (Bart) Drost

Personalia

Geboortedatum: 27-01-1977


Motivatie

Als geboren en getogen Waddinxvener weet ik als geen ander hoe goed het wonen is in Waddinxveen. Waardevol, een dorp wat waarde hecht aan (zondags)rust. Waardevol, een dorp dat veel voorzieningen biedt, maar toch het dorpse karakter vasthoudt. Waardevol, een dorp dat economisch goed draait, en waar de sociale cohesie bewaard blijft. Waardevol, een dorp dat zelfstandig en financieel gezond weet te blijven. Waardevol, dat er een partij is die al deze dingen heel goed in de gaten heeft: de PCW. En daarom zet ik me in voor de PCW, omdat die partij, evenals ik zelf, hart heeft voor Waddinxveen!

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»