Dr. Ir. (Albert) Kerssies

Personalia

Geboortedatum: 26-04-1961


Motivatie

Omdat steeds meer belangrijke zaken lokaal worden vormgegeven en besloten, wil ik graag via de PCW de lokale politiek beïnvloeden. Vanuit christelijke naastenliefde en rentmeesterschap wil ik graag meebeslissen over en bijdragen aan de juiste zorg en aandacht voor onze medemensen in Waddinxveen (wonen, zorg en welzijn) en voor een duurzaam en groen Waddinxveen. Iedereen heeft recht op een woning en op de juiste zorg en aandacht. En we moeten zuinig zijn op onze omgeving en duurzaam omgaan met de mooie gemeente Waddinxveen. Hier wil ik mij als PCW’er heel graag voor inzetten.

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»