E.H. (Eric) Bac

Personalia

Geboortedatum: 20-10-1972


Motivatie

Ik ben sinds bijna 15 jaar woonachtig en werkzaam in Waddinxveen. Zorg voor de ander neemt in mijn leven een belangrijke plaats in. Zorg voor gezondheid. Zorg voor onderlinge verbondenheid. Zorg voor werk en levensinvulling. Zorg voor onze leefomgeving. Zo klopt mijn hart voor Waddinxveen.

« naar overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»