H.C.J. (Henk) de Bas

Personalia

Geboortedatum: 10-08-1958


Motivatie

Al sinds mijn vader actief was voor de lokale Hervormde Kiesverenging, ben ik me gaan interesseren in politiek. Met veel plezier heb ik ook jaren namens de PCW in de gemeenteraad van Waddinxveen gezeten. Ik heb gezien dat je er als lokale partij ook echt toe doet. Daarom is de samenwerking binnen de (kleine) christelijke partijen zo goed. Het motto samen sterk is hierop perfect van toepassing. Bij de PCW tref ik zeer betrokken bestuurders, met hart voor Waddinxveen. Principieel, sociaal en bewogen. Ook als ondernemer durf ik met volle overtuiging mijn collega’s te adviseren: stem PCW!

« naar overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»