J.W. (Jaël) de Kool-van der Woude

Personalia

Geboortedatum: 05-03-1983


Motivatie

Waddinxveen vind ik een mooi dorp om te wonen met mijn gezin. Ik vind het heel prettig dat Waddinxveen, ondanks haar kleinschaligheid, heel veel te bieden heeft op het gebied van zorg, scholen, sport, cultuur e.d. Dit geeft Waddinxveen een dorps karakter waar mensen elkaar op veel verschillende plekken tegen kunnen komen. Graag zou ik dan ook zien dat dit karakter wordt gestimuleerd, maar ook dat, waar nodig, problemen op een goede manier worden aangepakt en knelpunten op tijd worden gesignaleerd.

« naar overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»