W. (Willem) Anker

Personalia

Geboortedatum: 22-11-1986


Motivatie

Op dit moment wordt Waddinxveen fors uitgebreid, zowel op gebied van woningen als distributiecentra. Dit blijft voor mij als fanatiek sporter flink wennen tijdens mijn hardloopronde langs onder andere de Triangel en de Glasparel. Om de lange termijn leefbaarheid van Waddinxveen te garanderen zijn forse investeringen in groene ruimtes en parken (“groene parels’’) nodig. Parels waar plaats is voor een verfrissende wandeling, even uitrusten in de zon, waar plaats is voor sport en spel, en waar ook cultuur meer zichtbaar kan worden gemaakt. De PCW maakt deze keuzes, waardoor zij zichtbaar hart heeft voor Waddinxveen.

« naar overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»