Algemene beschouwingen 2016-2019

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

"Ik kwam de buurman van opa Leerling tegen, mijnheer Zorgdrager. Hij was al jaren opa. Hij stond bij de hefbrug te kijken. Ik ging bij hem staan en begon een praatje over de brug en het pontje. "Och mijnheer”, zei de oude opa, "met die brug komt het wel weer goed. Er zijn ergere dingen…. " en hij viel stil. Ik keek hem aan en zag hem denken. Hij twijfelde of hij meer zou zeggen. Toen ik hem daartoe stimuleerde ging hij verder: "Kijk die brug die wordt wel weer gemaakt. Daar maak ik me geen zorgen over. Weet u wat veel erger is? Al die bezuinigen op zorg, op huishoudelijke hulp en de WMO. En bij mijn kleinzoon is de begeleiding verminderd. Daar maak ik me zorgen over. Geld is belangrijker dan goede zorg en belangrijker dan mensen”. De oude opa raakte geëmotioneerd, en stapte op zijn fiets en ging naar zijn vrouw."

Zo begint fractievoorzitter Ton van Doorn zijn algemene beschouwingen.
Er komen veel onderwerpen langs: woningmarkt, duurzaamheid, netwerkomgeving, jeugdoverlast, Souburgh. U krijgt hiermee een uitstekende inkijk in wat de PCW belangrijk vindt en bij het college onder de aandacht brengt.

U vindt hier de algemene beschouwingen 2016-2019 van de PCW.

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»