Begroten is voorbereiden op de toekomst

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

De begroting 2019-2022 is op 14 november 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

Daarin staat het beleid voor de komende 4 jaar. De PCW is positief-kritisch over deze begroting. We  hebben voorgestemd omdat er geen tekorten in de begroting staan, maar anderzijds zitten nog niet alle plannen erin verwerkt.

Het college gaat de afvalstoffenheffing verlagen, maar in 2021 is de pot leeg en dan zal de heffing waarschijnlijk weer omhoog moeten. De PCW vindt dat niet zo’n goed idee en wil de afvalstoffenheffing in 2019 iets minder verlagen, zodat die in 2021 niet meer hoeft te stijgen. Daarvoor was geen meerderheid te vinden in de raad.

De PCW vindt dat er niet genoeg is begroot voor de nieuwbouw van het Coenecoopcollege en de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen. Het college van burgemeester en wethouders geeft op veel terreinen aan dat de plannen nog moeten worden uitgedacht en dat nog niet bekend is wat ze gaan kosten. De PCW noemt dat het vooruitschuiven van problemen. Daarom hebben wij het college opgeroepen om deze posten volgend jaar beter in de begroting te verwerken, desnoods als stelpost (= een geschat bedrag).

We willen niet dat de gemeente over 4 jaar met tekorten zit die we konden voorkomen door op tijd bij te sturen.

Het college geeft aan dat er geen probleem is en dat alles goed zal komen met de begroting. Daarom hebben we haar het voordeel van de twijfel gegeven en voorgestemd.

Naast onze kritiek, hadden we ook complimenten voor het college. Zo zijn 17 van de 19 speerpunten uit het PCW-verkiezingsprogramma in de begroting verwerkt.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»