Beloften kom je na!

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

In Waddinxveen mogen alle winkels voortaan op zondag open. Dat was de verkiezingsbelofte van de coalitiepartijen en die zijn ze nagekomen. PCW en CDA stemden in de raadsvergadering van 11 juli tegen, maar hadden daarmee geen meerderheid in de raad.
Er is door de coalitie ook nog een andere verkiezingsbelofte gedaan: De winkels op zondag mogen open, maar het mag geen moeten zijn. Daarom mag niemand contractueel gedwongen worden zijn winkel te openen of te werken op zondag. Dat vonden álle lijsttrekkers in verkiezingstijd.

 

Niets geregeld om dwang te voorkomen

Helaas is deze verkiezingsbelofte niet nagekomen. In de ‘Verordening  winkeltijden 2018’ is niets geregeld om dwang te voorkomen. PCW en  CDA probeerden dit alsnog te regelen door een juridisch onderbouwd wijzigingsvoorstel in te dienen, maar ook dat kreeg geen steun.
‘Ja’, zei de coalitie, ‘wij willen wel dwang voorkomen, maar het kan juridisch niet.’ Hadden ze dat niet kunnen uitzoeken voordat ze hun belofte deden?
‘Met ons voorstel kunnen we het regelen’, zei de PCW,  ‘en laat er dan ook maar een second opinion op los, dat durven wij wel aan, want we hebben dit heel goed uitgezocht’. Maar nee, ook dat werd niet gesteund. VVD, PvdA/GL, D66 en Wewa wilden heel graag dat de winkelopenstelling geregeld werd. Daar mochten PCW en CDA niet meer tussenkomen.

 

Tegengas van Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW)

Ondertussen kreeg de coalitie flink tegengas van het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW). ´Een man een man, een woord een woord´, zei het OPW, ´wij rekenen erop dat de coalitiepartijen hun belofte waarmaken.´ Maar ook voor dat pleidooi waren ze niet gevoelig. ´Het kan gewoon niet!´, riepen ze. ´Het kan wel, maar u wílt niet´, zeiden wij.

 

 Verzoek om raadsvoorstel te vernietigen

Het raadsbesluit is helaas genomen. De PCW is van mening dat een zorgvuldige afweging, die de wetgever voorschrijft, níet heeft plaatsgevonden. Het college beroept zich op het onderzoek uit 2017 naar de wenselijkheid van winkelopenstelling op zondag. ´Een onderzoek is toch ook een zorgvuldige belangenafweging?´ zegt het college. ‘Nee’, zeggen wij, ‘want juist uit dit onderzoek blijkt dat maar 40% van de inwoners wil dat alle winkels alle zondagen opengaan, 60% van de winkeliers wil niet open en 70% van de werknemers wil niet op zondag werken. Uw raadsvoorstel past daarom helemaal niet bij de uitkomst van dit onderzoek. Dat noemen wij onzorgvuldig.’

Daarom zullen PCW en CDA een verzoek indienen via de provincie Zuid-Holland, bij  de minister van Binnenlandse Zaken om het raadsvoorstel te vernietigen. Ook het OPW zal zo’n verzoek indienen.

Want wat je belooft, kom je ook na.

Martijn Kortleven
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»