College gaat aan de slag met aanpak inbrekerswerktuigen

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Op 10 februari 2016 hebben Jannes Berghout en ondergetekende schriftelijke vragen ingesteld over de stijging van het aantal inbraken in Waddinxveen en de preventieve (en innovatieve) aanpak van inbrekerswerktuigen. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden inbrekerswerktuigen bij je te hebben. De aanpak hiervan is vrij complex; de strafbaarstelling is laag (boete van maximaal € 140,=) en alleen ’s nachts kan er juridisch effectief gehandeld worden.

Afgelopen week hebben wij van het college een schriftelijke reactie ontvangen. Het college signaleert in het vierde kwartaal van 2015 (in vergelijking met het derde kwartaal van 2015) ook een stijging van het aantal inbraken. Toch is het aantal (‘geslaagde’) inbraken lager dan dezelfde periode in 2014.

Het college hecht er waarde aan dat de PCW-fractie haar geattendeerd heeft op de aanpak van de gemeente Putten. Het college zegt toe te onderzoeken of het wenselijk is deze aanpak ook toe te passen in Waddinxveen en zal ons schriftelijk informeren over de resultaten van het onderzoek.

Uiteraard zijn we tevreden dat het college gaat onderzoeken of het initiatief in/van Putten ook in Waddinxveen toepasbaar is. Wat een beetje teleurstellend is dat ná ongeveer vier weken zo’n gematigd antwoord wordt gegeven. Het college vond het blijkbaar niet nodig om de gemeente Putten voorafgaand aan de beantwoording van de vragen te beantwoorden….

Wij gaan in ieder geval volgen wat het college onderneemt en blijven actief uitvoering geven aan ons speerpunt ‘veilige woon- en leefomgeving’. Jannes Berghout is ons fractielid dat dit thema nauwlettend volgt. Als u tips, suggesties of vragen hebt, stuur hem gerust een berichtje! Hij en wij waarderen dat zeker!

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»