Dilemma's met PGB

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

Laten we hem Pieter noemen. Pieter is rond de 50 en heeft psychische en lichamelijke beperkingen. Hij woont bij zijn ouders, die hem verzorgen. Zij hebben een persoonsgebonden budget (PGB) van de gemeente om hulp en zorg voor Pieter te regelen.

Af en toe belandt een zorgsituatie bij mij op tafel, om te bespreken. Bijvoorbeeld omdat het een nogal ingewikkelde kwestie is, die maatwerk vraagt en waarbij knopen moeten worden doorgehakt.

Zo ook bij Pieter. Het PGB gaat wel om enkele tientallen duizenden euro's per jaar en de vraag doet zich voor of deze kosten eigenlijk wel voor rekening van de gemeente komen. Is Pieter niet meer een cliënt voor de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet), of de Rijksoverheid (Wet Langdurige Zorg)?

Soms zijn de grenzen tussen de verschillende wetten, en dus tussen de financieringsverantwoordelijkheden, niet zo duidelijk. Mijn uitgangspunt is dan: daar mag de cliënt geen last van hebben. De zorg moet geregeld zijn, de financiële afwikkeling komt daarna.

Tegelijk ben ik verantwoordelijk voor een rechtvaardige besteding van gemeenschapsgeld. In het geval van Pieter onderzoeken de medewerkers van het Sociaal Team dus, in overleg met de ouders, of er alternatieven zijn en of de zorg voldoende gewaarborgd is. De ouders zijn ook de jongsten niet meer. Hoe gaat dat in de toekomst? Samen wordt naar een oplossing gezocht.

Uiteindelijk wordt aan Pieter het PGB toegekend. En er worden afspraken gemaakt voor de toekomst.

In onze prestatiemaatschappij moet plaats zijn voor mensen met beperkingen. Iedereen is van waarde, welke ziekten of beperkingen er ook zijn. Dat betekent dat we als gemeente en dus als gemeenschap uit volle overtuiging bereid zijn hiervoor de nodige middelen beschikbaar te stellen. In Waddinxveen kan dat gelukkig!

Jannette Nieboer
Wethouder

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»