Drie jaar Gouweplein

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

Deze maand is het drie jaar geleden dat het Gouweplein als centrum van Waddinxveen is geopend. En we kunnen Waddinxveen al bijna niet meer voorstellen zonder het Gouweplein. Voldoende parkeergelegenheid en veel winkels die we voorheen niet kenden in Waddinxveen.

Waar in het begin nog wat twijfel was over de verkoop van woningen, is dat nu ook wel weg. Afgelopen oktober was er nog één onverkochte woning in het plan. Wat dat betreft is na wat onwennigheid over het wonen in een centrum nu alle twijfel weg. Een beperkt aantal huurappartementen in Gouwezicht in de vrije sector is nog beschikbaar, maar verder is het op qua woningen.250 woningen: een risico voor de ontwikkelaar

Als we terugkijken: toen in 2012 werd gestart met de bouw, zaten we in het putje van de crisis. Voor de ontwikkelaar was het in één keer bouwen van ruim 250 woningen een enorm risico. Daarom zijn bijvoorbeeld in 2012 wel de liften maar niet de woningen langs het Spoorpad gebouwd.

Sinds een klein jaar zijn de gemeente en de ontwikkelaar in gesprek over het realiseren van de woningen langs het spoor en de andere fases van het oorspronkelijke plan. Omdat het plan tien jaar geleden van de tekentafel kwam, wordt er nu uiteraard gekeken waar aanpassingen wenselijk en verstandig zijn. Moet er nog 5000 meter winkelruimte  bijkomen zoals in het nog niet gebouwde deel van het plan zit óf is het beter om daar woningen van te maken? Dat soort vragen spelen nu bij de ontwikkelaar en de gemeente in de afronding van het centrum.

 

Verhuren winkelunits: geen eenvoudige keus voor de belegger

Wat de winkels betreft is het lastig gebleken om de laatste units te verhuren. Iets waar de gemeente zelf geen invloed op heeft en ook geen financiële gevolgen van ervaart. Voor de gemeente was bij de betaling van de grondprijs de zaak grotendeels afgedaan.

Het centrum is wat de winkels betreft van een belegger die dat weer heeft gekocht van de ontwikkelaar ASR. Zoals gebruikelijk, is in het verleden wel afgesproken welke winkels er in het gebied zouden komen. Een winkelcentrum is erbij gebaat een goede mix te hebben van alle branches qua eten, kleding, huishoudelijke spullen etc. Niet alles kan dus zomaar aan elke belangstellende verhuurd worden, omdat het evenwicht in de branchering daarmee losgelaten zou worden.

Daar zit vervolgens wel een deel van het probleem van de niet verhuurde units. We weten allemaal hoe de kledingbranche geleden heeft onder de crisis en dat het aantal modeketens flink is uitgedund. En juist veel grote ruimten zijn voor mode bedoeld. Voor de belegger dus geen eenvoudige keuze over hoe daar verder mee om te gaan.


Een langlopend dossier afronden

De opening van het Gouweplein: deze maand drie jaar geleden en de scepsis over het centrum is weg. Een enkeling is nog niet overtuigd, maar die worden steeds spaarzamer. Ik hoop dat we de laatste fase van het Centrumplan naar tevredenheid kunnen afwikkelen en daarmee een langlopend dossier kunnen afronden. 

Kees de Jong
wethouder

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»