Duiding bij de tweede bestuursrapportage

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

In de BURAP informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de beleidsvoornemens. Hoe staat het met de ontwikkeling van de bijstandgerechtigden, hoe staat het met het oplossen van parkeerknelpunten, enz. enz. Ook geeft het college informatie over de stand van de budgetten. Waar gaat de gemeente meer uitgeven en waar minder. Als je die mee- en tegenvallers bij elkaar optelt, kom je uit op circa € 2 miljoen positief resultaat. Maar er kan natuurlijk in de laatste maanden van het jaar nog van alles gebeuren, dus we rekenen onszelf nog niet rijk.

De BURAP is dit keer inzichtelijker. Door middel van “smiles” kun je heel snel zien of de voortgang van een thema goed gaat, minder goed gaat of slecht. We spreken ook wel over een stoplichtmodel: rood is halt!, oranje is oppassen en groen is veilig. Het stoplichtenmodel moet even wennen, maar maakt de stand per thema wel in één oogopslag helder. We hebben in de raad enkele kanttekeningen bij de BURAP-2 gemaakt. Die staan hieronder. :


- Het aantal budgetoverhevelingen van 2016 naar 2017 is te groot. Een kwart miljoen euro, die niet voldoet aan de criteria, die de raad heeft opgesteld. We voelen ons wel een beetje met de rug tegen de muur staan, want we willen ook niet dat de werkzaamheden, die ermee gemoeid zijn, gecanceld worden. Maar dit bedrag zegt volgens ons wel iets over de planning binnen het gemeentehuis. Ze plannen te optimistisch, lijkt het. Daarom het verzoek aan het college hier nog eens stevige aandacht aan te schenken. Als je zoveel door schuift naar 2017, loop je ook nog het risico, dat de geplande werkzaamheden voor 2017 ook in de knel komen.


- Jammer dat ook de parkeerknelpunten vertraagd zijn. Hier ondervinden inwoners in bepaalde wijken dagelijks de gevolgen van. Kan het college toezeggen, dat dit punt in het eerste kwartaal 2017 wordt gerealiseerd?


- De accountant heeft bij de jaarrekening 2015 een verklaring met beperkingen afgegeven. Dat kwam vooral doordat onderdelen van de drie decentralisaties niet voldoende duidelijk waren. Hoe schat het college de stand van zaken m.b.t. de administratieve organisatie rond de gedecentraliseerde regelingen voor 2016 in? Hoe staat het met de vorderingen binnen de NSDMH (uitvoeringsorgaan van een deel van die regelingen)?

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»