Een raadslid moet in de eerste plaats luisteren

Geschreven op: | Door: Erik Segers

“Zorg ervoor dat je als raadslid in de eerste plaats goed kunt luisteren. Vorm je eigen mening pas als laatst, niet vooraf.” Vrijdag 29 september was er in Waddinxveen een mini-congres over de ‘burgernabije’ overheid, en dit is een van de punten die mij is bijgebleven. 

Dit mini-congres werd georganiseerd naar aanleiding van de motie van de PCW uit november 2016. Daarin hebben we het college verzocht een themabijeenkomst te organiseren over “de veranderende rol, de verantwoordelijkheden en de grenzen van de raad en de inwoners bij een burgernabije overheid”.

Goed, compact en om veel om over na te denken

Een leerzame bijeenkomst met een introductie door dagvoorzitter Huri Sahin (van Prodemos) en de sprekers Bert Blase (Initiatiefnemer Code Oranje, waarnemend burgemeester Heerhugowaard), Harm van Dijk (G1000.NU) en Marije van den Berg (adviseur van Whiteboxing , stappen in de netwerkdemocratie). Afgesloten met een mooie ondertiteling door onze eigen burgemeester Bert Cremers.

De PCW is blij met deze invulling van de motie. Goed vormgegeven, goede sprekers, compact en veel om over na te denken. Een compliment voor de organisatoren. 

Samenspel-democratie

Een paar zaken die bij mij zijn blijven hangen:

  1. Participatieve democratie ondermijnt niet de relevantie van representatieve democratie, maar zorgt voor een interessant samenspel tussen onderwerp-specifieke belangenbehartigers en 'algemene' vertegenwoordigers. Samenspel-democratie.

  2. Raadsleden kunnen zelf meer doen om de inhoudelijk betrokkenen bij een onderwerp aan tafel te krijgen. Neem daarbij ook verantwoordelijkheid om te kijken of de verschillende belanghebbenden voldoende aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden.

  3. Zorg dat je als raadslid in de eerste plaats goed kunt luisteren. Luister naar de inhoudelijk betrokkenen, kijk of alle belangen voldoende gehoord zijn en voeg als laatste (voor zover nog niet aan bod gekomen) eventueel wat algemeen belang toe (zoals vaak verwoord in allerlei beleid) . Vorm je eigen mening pas als laatst, niet vooraf.

  4. Vaak hoeven er niet veel regels te worden veranderd, het gaat primair om je eigen houding. “Ben je van de staat of ben je van de straat?” Andere werk- en vergadervormen en moderne technieken kunnen gewenst gedrag wel ondersteunen.

  5. De raad beslist uiteindelijk over het geld (de begroting). De wettelijke verplichtingen van de gekozen volksvertegenwoordiging in de besluitvorming veranderen niet.

Een mooi filmpje over de werking van de netwerk-democratie is te vinden op de website van Marije van den Berg: http://www.whiteboxing.nl/

Ideeën of suggesties?

Heeft u ook ideeën of suggesties voor verbeteringen van de werkwijze van de raad? Laat het ons weten!

Erik Segers
raadsdlid PCW

 

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»