Gesprek over gebiedsimpuls ’t Weegje en Oostpolder en ‘hakken en plakken’

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Dinsdagavond 6 september 2016 een gebiedsbijeenkomst van de Groenalliantie bijgewoond. De Groenalliantie Midden-Holland beheert en ontwikkeld diverse gebieden in de regio Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen. Voor Gouda en Waddinxveen zijn dat Oostpolder (Gouda), ’t Weegje (Waddinxveen) en het Gouwebos (Waddinxveen).

Zoals gezegd was er dinsdagavond was er een gebiedsbijeenkomst voor ’t Weegje en Oostpolder. In het Praathuis ging de organisatie in gesprek met de diverse omwonenden en gebruikers(groepen) over ontwikkelingen en kwaliteitsimpuls voor gebiedsdelen Oostpolders en 't Weegje. Een redelijk druk bezochte bijeenkomst met betrokken mensen. Na een presentatie kon in twee rondes en drie groepen verder gesproken worden.

Wat gebruikers en betrokkenen opviel is dat je het gebied moet kennen en weten te vinden, anders kom je er niet. Als geboren en getogen Waddinxvener lijkt het vanzelf, maar het ligt toch anders. Het gebied is ingesloten door Gouwe, spoorlijn en provinciale weg. Oostpolder en 't Weegje twee verschillende gebieden. ‘t Weegje is een unieke combinatie van water, paden en bos.

De recreatiegebieden van de Groenalliantie zijn van belang voor (actieve) recreatie, beleving van natuur en ontspanning. Conflicterende aandachtspunten in de twee hiervoor genoemde gebieden: losloop gebied honden en aanlijnplicht. Horeca als kans met aandachtspunt de 'aankleding'. Knelpunten zijn paden Oostpolder en beperkte mogelijkheden onderling 'verkeer'. Andere punten zijn 'enge gebied' bij voormalige verffabriek, parkeerplaatsen en de aanduiding de entree.

De informatie die in de loop van de tijd en tijdens deze bijeenkomsten zijn ‘binnen geharkt’ wordt verwerkt in een kwaliteitsimpuls waarover de Gebiedsadviescommissie mag adviseren. Daarna zijn het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur aan zet om een definitief besluit te nemen.

Namens de Waddinxveense gemeenteraad ben ik lid van de Gebiedsadviescommissie van de Groenalliantie Midden-Holland. Daarom was ik er ook, vooral om te luisteren. Helaas moest ik, vanwege ‘conflicterende belangen’, een informatieavond op de basisschool over wat de kinderen in groep 3 al niet wel allemaal leren, eerder weg. Vanwege mijn verantwoordelijkheid thuis en naar onze pleegzoon kon ik niet maken mij te verdiepen in rekenen, ‘hakken en plakken’ (hoe kom je van losse letters van het alfabet naar woorden) etc.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»