Inspiratieavond fractie en bestuur over participatiesamenleving

Geschreven op:

Op 10 oktober kwam de fractie en het bestuur van de PCW samen voor een inspiratieavond over de toenemende invloed van de burger in de lokale politiek. Deze avond was Bas van Hell, specialist op dit gebied in de gemeente Woerden onze leidsman. De avond was een vervolg op een eerdere thema avond met Jan van Ginkel over zijn boek “De Wakkere stad”, over de kracht van de gemeenschap.
In de vorige nieuwsbrief stond het eerste deel van een impressie van die avond. Hieronder het slot:

Iets wat altijd van cruciaal belang is in de contacten met inwoners, is communicatie. Een goede toon, goede en duidelijke informatie en een realistische planning. Er moet in die communicatie niet gedacht worden vanuit de gemeente, maar vanuit de inwoner. Het gaat dan om brieven, mails, persberichten, tweets, enz.. een waaier van communicatiemiddelen dus, met blijvende aandacht voor kwaliteit en slimme inzet van de middelen.

Als je wil veranderen en de inwoner meer centraal wil stellen, dan veranderen de rollen van zowel de raad, het college als van de ambtelijke organisatie. De raad zal bijvoorbeeld meer mee moeten bewegen met de inwoners en vaker beslissen op basis van doorlopen processen. Het college zal niet alleen moeten focussen op de inhoud, maar nog meer op het proces. De ambtelijke organisatie zal vaker de rol van procesbegeleiding op moeten pakken.

Gevolgen van participatie
Geven we als politiek bij meer participatie van inwoners alles uit handen? Natuurlijk niet. De raad mag en moet soms harde kaders stellen; zwakken in de samenleving beschermen; de veiligheid waarborgen enz. enz. Maar binnen die kaders moet veel ruimte zijn voor burgerinvloed. Inwoners willen niet alleen inspraak in de beginfase, maar ook later in het traject. De bijeenkomst in Waddinxveen over het Stationsgebied komt daar al aardig dicht in de buurt.

Tot slot moeten we niet vergeten, dat gemeentebeleid al sinds jaren via participatie tot stand komt. Dit zijn vaak de ketenpartners, die oren en ogen hebben, waar de gemeente die niet altijd heeft.
Waar we tijdens de inspiratieavond over spraken is over de verbreding van die participatie: gewone inwoners, doelgroepen, groepen inwoners er bij betrekken. Je zou de betrokkenheid ook door middel van diverse instrumenten kunnen bevorderen, bijvoorbeeld deels via bijeenkomsten en deels via enquêtes.

De inspiratieavond leverde natuurlijk geen afgerond beeld op. Maar wel een stap voorwaarts in onze bezinning hoe we als grootste partij de democratie in Waddinxveen vitaal kunnen houden.

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»