Inspiratieavond over de participatiesamenleving

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Op 10 oktober kwam de fractie en het bestuur van de PCW samen voor een inspiratieavond over de toenemende invloed van de burger in de lokale politiek. Deze avond was Bas van Hell, specialist op dit gebied in de gemeente Woerden, onze leidsman. De avond was een vervolg op een eerdere thema avond met Jan van Ginkel over zijn boek “De Wakkere stad”, over de kracht van de gemeenschap.

"Ik lees iedere ochtend stomverbaasd in de krant wat ik nu weer wil."

Bas begon de avond met een uitspraak van Wim Kan: “Ik lees iedere ochtend stomverbaasd in de krant wat ik nu weer wil”. Deze uitspraak hield kritiek in op de  representatieve democratie, waarbij een beperkt aantal volksvertegenwoordigers de wil van het volk bepalen. Eigenlijk is dat heel lang goed gegaan, maar de laatste jaren is toch duidelijk een tendens waar te nemen dat burgers zich niet meer herkennen in hun eigen volksvertegenwoordigers. Dat roept onvrede op.
Was dat voorheen vooral nog individuele onvrede, de laatste jaren openbaart zich steeds vaker collectieve onvrede. De daling van het aantal leden van politieke partijen en de opkomst van populistische partijen heeft daar ook mee te maken. Ook internationaal en op landelijk niveau zien we onvrede tot uitdrukking komen over de gevestigde democratische structuur: Trump, Brexit, en het Oekraïne-referendum in eigen land. Lokaal zien we steeds vaker initiatieven vanuit de bevolking, soms kleinschalige, soms collectieve initiatieven.

Een as van samenwerking

Bas van Hell tekende een as van samenwerking. Hij kende drie stadia. (Om het concreet te maken, gebruikten we het voornemen om een verkeersdrempel aan te leggen.) 
Directief: de gemeente wil in het kader van verkeersveiligheid een verkeersdrempel aanleggen, informeert de bewoners erover en legt deze aan.
Coöperatief: de verkeersveiligheid in de wijk staat onder druk en de gemeente en de wijk gaan in overleg over de aanpak.
Volgend: inwoners komen met een verzoek een verkeersdrempel aan te leggen en die wordt dus aangelegd.
De samenleving vraagt steeds meer om een coöperatieve of volgende gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente zich aansluit bij de initiatieven van de inwoners.

In dit verband evalueerden we als fractie ook of onze opstelling rond het kappen van abeelen aan het Woubrechterf nu handig is geweest of niet. In vergelijkbare gevallen zullen we de bal nog meer bij de initiatiefnemers leggen en de problematiek niet naar het college schuiven.

Een veranderde rol is best spannend

De ontwikkeling in de samenleving dwingt ons als politieke partij een positieve grondhouding te hebben ten opzichte van initiatieven vanuit de samenleving. Omgedraaid kan dat ook betekenen dat de politiek en de gemeente met initiatieven (waaronder beleid en beheer) naar de samenleving stapt. Zo’n veranderende rol voor de politiek is best spannend. Zij zijn immers de gekozen volksvertegenwoordigers van de democratie. Maar wat Wim Kan in 1966 al riep in een conference, klinkt nu op grote schaal: “Ik lees iedere ochtend stomverbaasd in de krant wat ik nu weer wil”. En dat wil de samenleving dus niet altijd meer. Het moet anders, wil de democratie vertrouwen houden en overleven.

Wordt vervolgd.

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»