Keuzes maken: als mens en als bestuurder

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

We maken ons hele leven keuzes. De gehele dag door en vaak zonder dat we er bij nadenken. Of het nu gaat over kleding die we aantrekken of wat we zullen eten. Op ethisch vlak, qua vrije tijdsbesteding, steeds opnieuw maken we keuzes waarvan sommige morgen opnieuw kunnen (wat eten we vandaag?) en andere een langere looptijd hebben (kopen we dat huis of niet?).

Een keuze die effect heeft op anderen

Ook als wethouder in Waddinxveen sta je voor keuzes die je moet maken in je werk. Soms keuzes waarin je met je hart de ene kant op wil, maar je hoofd zegt dat het niet verstandig is, het juridisch niet kan of mag. Zolang een keuze geen gevolgen heeft voor anderen kun je die redelijk vrij maken.
Het wordt echter anders wanneer de keuze die je maakt effecten heeft voor anderen. Effecten die die ander niet kan waarderen. Dat zijn de afwegingen die je niet achterlaat op het gemeentehuis maar weleens meeneemt naar huis.
Wikken en wegen tussen de keuzes, omdat je als bestuurder enerzijds tegemoet wil komen aan wensen en bezwaren van inwoners en anderzijds weet dat die keuze misschien of waarschijnlijk later niet de juiste is. Wat doe je dan? Kiezen voor het gemak van het moment en meebewegen met de stroom van dat moment? Of het gesprek aangaan en proberen uit te leggen dat je een andere keuze gaat of moet maken?

De herinrichting van wijken: een lastige keuze

Een voorbeeld van lastige keuzemomenten is de herinrichting van wijken. Zeker wijken uit de jaren '70 en '80 hebben forse tekorten aan parkeerplaatsen. Je maakt er met een herinrichting echter geen ruimte bij, je kunt de bestaande ruimte alleen anders invullen. Groen blijft  groen óf het wordt een parkeerplaats, heel veel zit daar niet tussen.
Juist op dat vlak is het vinden van draagvlak voor gemaakte keuzes niet even eenvoudig. Iedereen heeft daarin eigen keuzes die soms ook te maken hebben met gezinssituatie. En dat is ook logisch want als je één of geen auto hebt en wel kleine kinderen, is groen en spelen belangrijker dan veel parkeerplaatsen.
Tijdens de teken- en ontwerpfase kunnen dan best pittige discussies ontstaan. Meestal is met de juiste uitleg en toelichting voldoende draagvlak te krijgen voor een ontwerp. Soms lukt dat niet en is meer inzet nodig om er met elkaar uit te komen. Dat is voor mij wel het doel: er met elkaar uitkomen, want draagvlak is belangrijk.

Kan dan alles? Nee, sommige keuzes zijn niet onderhandelbaar en moeten nu eenmaal. Maar gelukkig zijn er ook keuzes die bespreekbaar zijn. In een goed gesprek probeer je er dan uit te gaan komen. En als dat niet lukt…? Ja, dan heb je zo’n dossier dat je weer meeneemt naar huis en waarvan je weet dat je als wethouder de keuze moet maken.

Kees de Jong
wethouder

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»