Merkgroen: meer zien en doen, beter beleven!

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Vanmiddag hadden we vergadering van de Gebiedsadviescommissie GroenAlliantie. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een kwaliteitsimpuls. In de komende maanden gaat men vanuit de organisatie de diverse gebieden in om met de diverse gebruikers(groepen) het gesprek aan te gaan hoe men deze gebieden ziet, gebruikt en wat de gebruikerswensen zijn. De resultaten van deze gesprekken worden omgezet in een uitvoeringsprogramma en investeringsprogramma.

Belangrijk uitgangspunt en aandachtspunt is hoe deze gebieden neer te zetten en positioneren. Pijlers van de hiervoorgenoemde kwaliteitsimpuls: beter te beleven, meer te doen en beter te zien. Gebieden kun je vervolgens meer profileren als 'merkgroen'. Profilering van een gebied kan door neerzetten thema's of kenmerken als natuur, beleven, doen en/of tuinieren. De gebieden kun je ook in zones opdelen, aan een 'intensief deelgebied' of een meer 'extensief deel'. Doorgaans is dat nu ook al in de praktijk het geval. Profilering van het gebied: natuur, beleving, doen, tuinieren (Reeuwijkse Hout). Kenmerkend voor het Weegje is bijvoorbeeld de combinatie van veel groen en een paar grote waterplassen; een hoge 'puur natuur'-waarde dus...!

Peter van den Berg
Gemeenteraadslid Waddinxveen, lid Gebiedsadviescommissie GroenAlliantie

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»