Ogen en oren

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

Hoe weet je of gemeentelijke plannen en regels werken en effect hebben zoals van tevoren gedacht en gehoopt was? Deze vraag doet zich zeker in het sociaal domein voor. Met ingang van 2015 heeft de gemeente veel meer taken gekregen op het terrein van zorg en jeugd en we willen graag weten hoe dat in de praktijk uitpakt. Is de gemeente gemakkelijk te vinden? Weet iedereen waar hij/zij moet aankloppen? Verwijst het Sociaal Team door naar de goede instanties? Hoe worden cliënten te woord gestaan?
We staan als gemeente voor een heel ingewikkelde taak: ervoor zorgen dat mensen de juiste hulp of ondersteuning krijgen, zodanig dat de beperkte financiële middelen naar hen gaan die dat het meest nodig hebben. Dat vraagt veel wikken en wegen.

Om te weten te komen of het lukt de doelstellingen te behalen, zijn we  een monitor aan het ontwikkelen. Landelijk is vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, samen met allerlei officiële instanties, de monitor www.waarstaatjegemeente.nl in ontwikkeling. Iedereen kan daar zien hoe zijn/haar gemeente er voor staat op diverse terreinen.
Maar een monitor of statistische gegevens geven een deel van de werkelijkheid weer. We willen ook graag weten wat de ervaringen zijn van de Waddinxveners. Gelukkig zijn er in ons dorp organisaties die dat weten, zoals de Seniorenraad, het Platform Gehandicapten en de Wijkplatforms. De nieuw opgerichte Participatieadviesraad gaat ook een belangrijke rol spelen.

Als u het ook belangrijk vindt dat uw geluid gehoord wordt op het gemeentehuis, of als u wilt meedenken en -praten, meldt u zich dan aan bij zo'n organisatie. Het zou fijn zijn als de PCW-achterban ook op dit punt zijn diensten breed ter beschikking stelt. Er zijn mensen nodig om ons op het gemeentehuis te laten weten of we wel bezig zijn met de goede dingen, en of we dat goed doen.

En als u dat liever in een persoonlijk gesprek laat weten, of via de mail of telefoon, kan dat natuurlijk ook. Wees onze ogen en oren!

Jannette Nieboer
wethouder

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»