'Roep' om laadpalen krijgt bijval

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Op 29 maart 2016 heb ik namens de PCW-fractie schriftelijke vragen gesteld over een tekort in Waddinxveen aan oplaadpalen voor elektrische auto's. Op 13 april 2016 kregen wij een schriftelijk antwoord op deze vragen waaruit blijkt dat dit thema wordt meegenomen in de duurzaamheidsvisie.

Hoewel bij de uitwerking we voor een groot deel ook afhankelijk zijn van anderen, is het van belang dat we als gemeente toch een stimulerende en faciliterende verantwoordelijkheid op zich neemt. Uit de reactie van het college, lees ook het artikel in het Hart van Holland (21 april 2016) blijkt dat we nu drie oplaadpalen in de openbare ruimte hebben. Gezien de verwachte stijging van het aantal elektrische auto's in Waddinxveen is dat een tekort tot 2020 van 45 oplaadpalen per jaar.

Ik hoop dat onze vragen en de nieuwe Duurzaamheidsvisie voldoende stimulans zijn voor de gemeente, organisaties en bedrijven om elektrisch rijden te faciliteren zodat we ook op dit front uiting geven aan ons rentmeesterschap. Aangezien duurzaamheid één van de tien speerpunten van ons is, blijven we de ontwikkelingen omtrent de laadpalen nauwgezet volgen en sturen we bij waar nodig.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»