Rouw en verdriet

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Vandaag, donderdag 19 januari 2017, werd Jan de Heer begraven. Jan was 38 jaar jong (...). Intens verdriet bij zijn vrouw en zes jonge kinderen. Een lange ziekte werd hem menselijkerwijze gesproken de baas en fataal. Jan ken ik vanuit onze kerkelijke gemeente maar hij was tot z'n overlijden bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de SGP en in 2002 en 2006 maakte ik hem mee als actief lid van de campagnecommissie.

We wensen Corine en de kinderen veel sterkte toe! In onze fractievergadering van afgelopen maandagavond lazen we Deuteronomium 32, het lied van de Oudtestamentische leider Mozes. In de verzen 11 en 12 vergelijkt hij de trouw zorg van God met een adelaar die de jonge arenden op zijn vleugels draagt of opvangt als ze tijdens hun (eerste) falen. Je zou kunnen zeggen dat God nog dieper afdaalt dan onze val, ons pijn en verdriet. Die troost, redding en waakzaamheid wensen en bidden we Corine en de kinderen toe.


Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»