Souburgh blijft!

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

Het staat mij nog helder voor de geest: augustus 2013, de zon scheen lekker en daar kwam als donderslag bij heldere hemel het bericht dat Souburgh zou gaan sluiten rond 2016. Een storm van protest volgde. Een grote groep Waddinxveners richtte de actiegroep ‘Souburgh moet blijven’ op en de gemeenteraad voelde de toenmalige wethouder aan de tand.

Na enige tijd bleek dat Souburgh niet helemaal zou verdwijnen, maar dat er appartementen teruggebouwd zouden worden voor de combinatie wonen met zorg. Tegelijk was en bleef er veel onrust onder omwonenden, bewoners en vrijwilligers, over de vraag of het voorzieningenniveau wel op peil zou blijven. Konden mensen wel maaltijden blijven gebruiken via Souburgh? En wat zou er over blijven van de recreatieruimten en de mogelijkheden voor ontmoeting?

Het toenmalige college van burgemeester en wethouders sloot een intentieovereenkomst met Souburgh en met Woonpartners om iets moois terug te bouwen. En daarna bleef het heel lang heel stil.

In het huidige collegeprogram, van 2014, staat dat het college zal sturen op voldoende zorg/verpleegplekken. Best een lastige ambitie, want in feite had en heeft de gemeente daar niets over te zeggen. Verpleeg- en verzorgingshuizen vallen niet onder de Wmo.

Sinds 2014 heb ik heel veel gesprekken gevoerd met Souburgh en met Woonpartners. We maakten afspraken, ontwierpen plannen, werkten tekeningen uit, veranderden de plannen, maakten nieuwe afspraken, namen de tekeningen nog eens onder de loep, en ik werd zoetjesaan heel ongeduldig. Vooral ook omdat zoveel inwoners onzeker waren over de toekomst.

Maar vorige week kwam het fantastisch mooie nieuws dat het besluit uit 2013 is herzien. Het aantal verpleegplaatsen wordt zelfs uitgebreid naar rond de 48! Een fijn en geruststellend bericht voor al die Waddinxveners die graag in hun eigen gemeente willen blijven, ook als ze intensieve zorg nodig hebben.

Geduld is een schone zaak, dat bleek hier maar weer.

Jannette Nieboer
Wethouder Wmo en Jeugd

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»