Speerpunt 8 : een ondernemersvriendelijke gemeente

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Waddinxveen wil graag een ondernemersvriendelijke gemeente zijn. De fractie van de PCW staat daar voor 100% achter. De vraag is natuurlijk: welke criteria leg je daarvoor aan. En zijn die criteria dan wel objectief? Natuurlijk zijn er bestuurlijke criteria, zoals vestigingsbeleid, weinig administratieve rompslomp voor bedrijven, goede infrastructuur, enzovoort. De PCW vindt het ook belangrijk hoe winkeliers en ondernemers de “ondernersvriendelijkheid van de gemeente Waddinxveen” ervaren en ging daarvoor op bezoek bij diverse ondernemers en de marktcommissie. Uit die gesprekken zijn wel wat lijnen te trekken, maar je merkt ook wel dat de lokatie, waar de ondernemer gevestigd is, ook een belangrijke rol speelt. In de gesprekken vragen we ook de visie van de ondernemer op de zondagopening en zondagsluiting en of dat een rol speelt bij de beoordeling van “ondernemersvriendelijkheid”. In ieder geval merken we dat de meerderheid van kleine ondernemers (die wij tot nu toe spraken) geen zeven dagen in de week open wil zijn en de zondag het liefst voor het gezin willen houden. Ook aardig is dat diverse ondernemers aangeven, dat ondernemersvriendelijkheid niet alleen van de gemeente, maar ook van mede-ondernemers afhangt.

Zo is er best nog meer te melden, maar dit stukje geeft in ieder geval enkele hoofdlijnen. De PCW zal binnenkort schriftelijke vragen stellen aan het college over dit thema.

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»