Startbijeenkomst PAR: Adviesraad vanuit de inwoners van Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Afgelopen maandag was de startbijeenkomst van de Participatie Advies Raad. Een lange naam waarvan wethouder Nieboer bij de startbijeenkomst al aangaf dat het in de volksmond waarschijnlijk gewoon de PAR wordt. De startbijeenkomst was in Cultuurhuys de Kroon. Een zaal vol met betrokkenen!

In het kader van de nieuwe zorgtaken die door de gemeente uitgevoerd moeten worden (de drie decentralisaties), was er een nieuwe vorm van een adviesraad nodig en verplicht.
De voormalige WMO-raad is opgeheven en daarvoor in de plaats is de PAR gekomen.

Mooi om te noemen is dat de voormalige WMO-raad bij het college aangeklopt hebben met het voorstel om samen met andere instellingen de PAR vorm te geven. Hoe bedoel je participatief werken! Afgelopen periode is daar hard aan gewerkt en nu was er dus maandag de start!

Bij de start hebben de voorzitters van de vijf kamers zich voorgesteld. De PAR bestaat uit een voorzitter (Aad van Holsteijn) en vijf voorzitters van de zogenaamde 'kamers'. De kamers zijn bedoeld om over bepaalde thema's de gemeente te adviseren. Bij bepaalde onderwerpen kunnen de kamers samenwerken en een gezamenlijk advies geven. Er zijn vier kamers: leefbaarheid en veiligheid, zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd, opvoeding en onderwijs. De leden van de kamers bestaan uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties en inwoners van Waddinxveen die graag over specifieke onderwerpen mee willen denken.

Ook uit de PCW-achterban zijn een aantal mensen betrokken bij de kamers. Geweldig dat zij zich in willen zetten en mee willen denken met belangrijke thema's en besluiten. Als u geïnteresseerd bent kunt u zich opgeven via de website van de PAR.

Wij wensen de PAR veel succes en hopen op veel betrokkenheid, verbondenheid en kwaliteit!

Lambert den Dekker
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»