't Suyt II: Mooie wijk met evenwichtig aanbod in duurzame omgeving

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

De nieuwe wijk ’t Suyt 2 komt tussen de voetbalvelden van Be Fair en de Onderweg. Het eerste voorstel van het college voor ’t Suyt 2 zou in de visie van de PCW in een onevenwichtig woningaanbod resulteren. Voor de meeste urgente woningbehoeften van de Waddinxveense inwoners, die allemaal in de Woonvisie staan, zou niet worden gebouwd. Met name voor de mensen die zelf geen huis kunnen kopen en niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en voor de starters zouden er geen huizen komen in ’t Suyt2.

Dit was voor de PCW niet acceptabel. De PCW wil immers een woning voor iedereen in Waddinxveen.

De belangrijkste argumentatie van het college voor deze onevenwichtige woonwijk was dat er anders een negatief financieel resultaat zou ontstaan. Op verzoek van de PCW heeft het college alsnog een aantal varianten doorgerekend en aan de raad aangeboden, waarin in plaats van 150 nu 160 woningen kunnen worden gebouwd en waarin wel een evenwichtig woningaanbod is verwerkt, met voldoende duurzaamheidsambities en met een positief financieel eindresultaat. Op basis van deze extra scenario’s heeft de PCW het initiatief genomen om een amendement in te dienen. Het CDA en de VVD hebben dit amendement meeondertekend.

Dit amendement is door de raad op 14-10-2020 aangenomen. Hier zijn we heel blij mee, want via dit amendement komt er nu een mooi en evenwichtig woningbouwprogramma tot stand, met 30% sociale huurwoningen, 12% middenhuur woningen, 10% goedkope koopwoningen, 10% middeldure koopwoningen, 13% dure koopwoningen en met 25% vrije kavels. En ook met een positief financieel resultaat. Hierdoor kan weer verder in de woningbehoeften van de burgers van Waddinxveen worden voorzien. En ook blijven de duurzaamheidsambities voor deze wijk gelukkig voor een groot deel overeind, met heel veel groen in de wijk en een goede bereikbaarheid.

Al met al een mooi woonresultaat voor Waddinxveen!

Albert Kerssies
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»