Terugblikken, bidden en vooruitblikken

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Afgelopen maandag hadden we het jaarlijkse gesprek tussen fractie en bestuur. Naast wat incidentele overleggen rondom een politiek thema is het een traditie van vele jaren, in ieder geval sinds 2000, dat bestuur en fractie elkaar in maart of april spreken. Sinds 2006, het jaar dat ik fractiesecretaris ben geworden, was dat mede aan de hand van een jaarverslag van de fractie. Zo'n verslag biedt naast feitelijke en 'historische' informatie ook stof tot verantwoording over ons optreden en de uitvoering van ons verkiezingsprogramma. Daarnaast wordt in zo'n gesprek ook vooruitgeblikt op het lopende of komende jaar. Ook dit jaar hebben we weer een constructief gesprek gehad. Het Jaarverslag 2015 komt op heel korte termijn op de website te staan.

Bidden
Komende woensdag is het weer biddag voor gewas en arbeid. Ik zou haast zeggen een 'oud-christelijk en agrarische' gedenk- of bezinningsdag. Toch ervaar ik een dergelijke feestdag meer dan een oude traditie. In samenhang met de dankdag is zo'n biddag mooi omdat we naast gebed voor dagelijks eten in ons land maar ook voor de 'verre naaste' ook onze gebeden hebben voor overheid, de vervolgde kerk en voor uitbreiding van het Koninkrijk van de Heere God. We belijden onze afhankelijkheid van onze Schepper. Dat raakt het gezin, de gezondheid, ons werk, de maatschappij en onze overheid.

Misschien mag ik van deze plaats u vragen om voor het Koningshuis, de landelijke, provinciale en lokale overheid te bidden? Om wijsheid, goede besluiten, omdat we geloven dat Gods geboden heilzaam zijn voor de samenleving.

Vooruitblikken
Komende weken weer een nieuwe raadscyclus. Onder andere het langverwachte Sportbeleid, het bestemmingsplan 'aansluiting Distripark op de Moordrechtboog', het Rekenkamerrapport publieke dienstverlening Waddinxveen en de voortgang renovatie gemeentehuis. Tijdens de opiniërende gemeenteraad zal stilgestaan worden bij de onderzoeksresultaten van de RTW met betrekking tot de verruiming van de winkelopening op zondag.

Peter van den Berg
raadslid en fractiesecretaris PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»