Think global, act Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Erik Segers

'Think global, act Waddinxveen'

Deze stelling is natuurlijk afgeleid van de bekende slogan van de duurzaamheidsbeweging: Think global, act local.

De opgave waar we voor staan is niet te onderschatten. We kunnen niet langer wegkijken en denken dat vervuiling en CO2-uitstoot beter in China of Polen te bestrijden is. We moeten zelf aan de bak om onze regio en Waddinxveen leefbaar te houden.
Fijnstof, hittestress, CO2-reductie, leefbare wijken, robuuste voedselketens en beheersing van afvalstromen vragen nu om actie. Ik ben daarom blij dat onze regio Midden Holland een pilot regio is om in 2050 energie-neutraal te zijn en bijna fossiele energie vrij.

We zullen daarbij moeten accepteren dat het landschap verandert. Overal zie je zonnepanelen op daken. Dat is niet overal een even mooi gezicht. Langs de horizon zullen we langere rijen windmolens gaan zien. Die zijn op grote afstand al zichtbaar. Horizonvervuiling of niet, ze zijn noodzakelijk om los te komen van fossiele energie. We kunnen niet blijven wegkijken en denken dat energie zomaar van elders komt.

Afgelopen zomervakantie heb ik een paar dagen in de Biesbosch gekampeerd. En dan zie je vanuit de Biesbosch de grote Amercentrale boven het groen uitsteken. Dat is ook geen fraai gezicht. Maar helaas wel zo gebouwd in het verleden. Het is daarom een groot voordeel dat een windmolen een stuk eenvoudiger weer te verwijderen is bij einde levensduur dan de huidige vervuilende energiecentrales.

En behalve goed voor het klimaat is het ook goed voor onze regio. De benodigde investeringen leveren direct werkgelegenheid op. Een steeds groter deel van onze energierekening gaat op deze manier niet meer naar olieproducerende landen, maar naar Nederlandse bedrijven en onze eigen economie.

Intussen wordt parallel gewerkt aan de ontwikkeling van andere duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld aardwarmte en geothermie. Maar voordat die ontwikkelingen substantieel energie opwekken duurt nog wel 15 tot 25 jaar. Daar kunnen we niet meer op wachten. Windmolens en zonnepanelen kunnen die periode prima overbruggen.

Dus: regel het nu. Wacht niet langer De thema’s zijn belangrijk én urgent.

Think global, act Waddinxveen. Settle now.

Erik Segers
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»