Uitbreiding project polder Bloemendaal goed voor Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De uitbreiding van het project glassanering polder Bloemendaal stond de afgelopen weken op de agenda. Woensdag 22 juni op de agenda van de informerende raad, gisterenavond (woensdag 6 juli 2016) heeft de gemeenteraad hier unaniem mee ingestemd.

Ook als PCW-fractie hebben wij hier mee ingestemd, bij ons speelden de volgende afwegingen een belangrijke rol:
 • de gemeenteraad heeft in juni 2014 zelf aandacht gevraagd voor deze bedrijven, dit raadsvoorstel is feitelijk een uitwerking van de toezegging die het college toen deed aan de raad;
 • het voorstel is goed voor Waddinxveen: met de uitvoering wordt de kwaliteit en natuurbeleving van de Polder vergroot;
 • het gaat slechts om incidenteel geld en het is een kans om nog meer verspreid glas te saneren
 • de desbetreffende bedrijven waren de dupe door wijzigingen in het ruimtelijk beleid of wegvallen bestaande subsidies/wijziging EHS. Hierdoor zaten deze bedrijven ‘op slot’.

Ter voorbereiding op de behandeling in de gemeenteraad hebben wij als PCW vrijdagmiddag 17 juni 2016 een leerzaam en interessant werkbezoek aan de Polder Bloemendaal en gesproken met een aantal ondernemers en rondje door het gebied. Dat was leerzaam en hielp ons goed bij de afweging en besluitvorming.

Uit de gesprekken bleek dat de onkruiddruk in transformatiegebieden hoog is. Naast zo'n boomkweker die wel blijft liggen, mede door de sanering, percelen braak en daar tieren de diverse kruiden welig. Dat zorgt voor heel veel onkruid bij zo'n boomkweker. Om die reden heeft onze fractievertegenwoordiger Martijn Kortleven hiervoor aandacht gevraagd en de vraag neergelegd of het lopende de transformatie (dus tijdelijk en een afgebakend gebied) mogelijk is om regelgeving (als een distelverordening) in het leven te roepen om dat tegen te gaan? Wethouder Kees de Jong heeft aangegeven de problematiek te snappen en, zonder verwachtingen op te roepen, dit te zullen uitzoeken en daar op terug te komen.

Peter van den Berg
(PCW-raadslid, Waddinxveen)

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»