Verrommeling van braakliggende percelen? Daar lijkt het niet meer op!

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Het ene actiepunt heeft vaak meer prioriteit dan het andere actiepunt uit het verkiezingsprogramma. In de periode 2014 – eind 2015 hebben we veel energie gestoken in onze speerpunten ‘veilige leefomgeving, ‘omzien naar elkaar’ en ‘behoud en versterking cultuur-historie’. De komende periode gaan we ons extra oriënteren en inzetten op de speerpunten ‘ondernemersvriendelijke gemeente’ en ‘passend woningaanbod of doorstroming op de woningmarkt’. Daarnaast pakken we ook ‘tussendoor’ andere actiepunten uit ons verkiezingsprogramma op. Soms maakt het college het ons wel makkelijk.

Deze en andere actiepunten zijn die zijn vastgesteld, worden uitgevoerd of worden actief door onze fractie opgepakt. Een daarvan is de "braakliggende percelen en de invulling daarvan". Door de economische crisis blijven namelijk diverse percelen leeg. Dit kan verrommeling of verloedering in de hand werken en heeft vervolgens een negatief uitwerking of effect op de leefbaarheid van de woonomgeving. Een van de actiepunten uit ons verkiezingsprogramma is een actief beleid van het college om deze lege plekken in Waddinxveen tijdelijk nuttig in te vullen. Voorbeelden van braakliggende percelen zijn bijvoorbeeld percelen aan de Kerkweg-Oost/Oranjelaan, de voormalige Schildervakschool/‘De Rank’ (Ieplaan), het perceel Zuidkade/Jan-Dorrekenskade en percelen op Coenecoop III. Afgelopen maand hebben wij eens een rondje door Waddinxveen gefietst. Het ligt niet alleen aan de winter of het net begonnen voorjaar dat de meeste van deze percelen er redelijk tot netjes bijliggen. Navraag leert dat het college overlegt met eigenaren en hier en daar een schaapskudde inzet.

We hebben niet actief nagevraagd welk collegelid ons actiepunt zelf proactief heeft opgepakt, maar dat we tevreden zijn en weer een actiepuntje kunnen afvoeren is helder……

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»