Volksvertegenwoordiger?!

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De komende weken gaat de PCW de wijken in. Door in de wijk en bij winkelcentra de burgers 'op te zoeken' hopen we nog meer te horen wat de Waddinxveene inwoners belangrijk vinden. In eerste instantie concreet in hun directe wijk en woonomgeving, maar ook wat betreft Waddinxveen in z'n algemeenheid.

Vanmiddag stond ik met 'mijn' fractiegenoten Jannes en Martijn bij de Vondelwijk-Luifelbaan. Leuke ontmoetingen, goede gesprekken en enkele kritische noten. Bemoedigend was dat zeker driekwart van de mensen die wij spraken volledig tevreden was over hun directe woonomgeving. Dat zelfde geldt eigenlijk ook voor Waddinxveen in z'n geheel. Kritische opmerkingen of zorgen waren er vooral over de veiligheid, het ontbreken van bankjes bij speelvoorzieningen of het onvoldoende legen van prullenbakken. Opvallend (..??) waren de zorgen die werden geuit rondom de veiligheid bij/in het Gouwebos en de toename van het aantal inbraken in Waddinxveen(-Noord). Deze en andere concrete tips, opmerkingen en zorgen geven we door aan de gemeente of nemen we mee als het in de gemeenteraad ter sprake komt.

De komende weken hopen we de andere wijken in te gaan. Zaterdag 3 september van 11:00-12:00 bij het winkelcentrum Groensvoorde, vrijdag 16 september bij de Oranjewijk bij de Jacob Catslaan (15:30-16:30) en zaterdag 16 september in de Oranjewijk bij de Ernst Casimirlaan (11:00-12:00). Als u niet kunt of nu al een aandachtspunt of compliment wilt doorgeven, dan kan dit ook via ons algemene e-mailadres: info@kiespcw.nl.

Zelf vond ik het leerzaam om zo open de wijk in te gaan en gesprekken te hebben. Gewoon volksvertegenwoordiger zijn, vragen, luisteren en doorvragen.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»