Volksvertegenwoordiger?!

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De komende weken gaat de PCW de wijken in. Door in de wijk en bij winkelcentra de burgers 'op te zoeken' hopen we nog meer te horen wat de Waddinxveene inwoners belangrijk vinden. In eerste instantie concreet in hun directe wijk en woonomgeving, maar ook wat betreft Waddinxveen in z'n algemeenheid.

Vanmiddag stond ik met 'mijn' fractiegenoten Jannes en Martijn bij de Vondelwijk-Luifelbaan. Leuke ontmoetingen, goede gesprekken en enkele kritische noten. Bemoedigend was dat zeker driekwart van de mensen die wij spraken volledig tevreden was over hun directe woonomgeving. Dat zelfde geldt eigenlijk ook voor Waddinxveen in z'n geheel. Kritische opmerkingen of zorgen waren er vooral over de veiligheid, het ontbreken van bankjes bij speelvoorzieningen of het onvoldoende legen van prullenbakken. Opvallend (..??) waren de zorgen die werden geuit rondom de veiligheid bij/in het Gouwebos en de toename van het aantal inbraken in Waddinxveen(-Noord). Deze en andere concrete tips, opmerkingen en zorgen geven we door aan de gemeente of nemen we mee als het in de gemeenteraad ter sprake komt.

De komende weken hopen we de andere wijken in te gaan. Zaterdag 3 september van 11:00-12:00 bij het winkelcentrum Groensvoorde, vrijdag 16 september bij de Oranjewijk bij de Jacob Catslaan (15:30-16:30) en zaterdag 16 september in de Oranjewijk bij de Ernst Casimirlaan (11:00-12:00). Als u niet kunt of nu al een aandachtspunt of compliment wilt doorgeven, dan kan dit ook via ons algemene e-mailadres: info@kiespcw.nl.

Zelf vond ik het leerzaam om zo open de wijk in te gaan en gesprekken te hebben. Gewoon volksvertegenwoordiger zijn, vragen, luisteren en doorvragen.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»