Wees open over (psychische) ziekten en aandoeningen

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

Inwoners met een psychische aandoening,  mensen die de zorg mijden, zwerfjongeren en daklozen: die zijn er toch niet in Waddinxveen?

Ja, die zijn er wel. Door het verleggen van een aantal zorgtaken naar de gemeenten wordt langzamerhand steeds meer zichtbaar dat in élke gemeente, dus ook in Waddinxveen,  kwetsbare mensen wonen. We hebben ze vaak niet in beeld.  Hoe kan dat?
 

Veel voorzieningen zijn in Gouda

Ik denk dat er verschillende oorzaken zijn. In de eerste plaats zijn veel voorzieningen gevestigd in Gouda, onze centrumgemeente. Daar gaan veel cliënten dagelijks naar toe. In het verleden paste zo’n centrumfunctie goed in de zorgstructuur, maar daar denken we nu anders over. Rond 2020 wordt elke gemeente zelf verantwoordelijk voor voorzieningen voor kwetsbare mensen. Een goede ontwikkeling, want dat brengt voorzieningen dichterbij de inwoners.
 

Schaamte over psychische aandoeningen

Er is ook een andere oorzaak. Al verschillende keren heb ik gehoord dat er in Waddinxveen veel schaamte bestaat over psychische aandoeningen. Toen ik een keer mijn verbazing uitsprak over het lage bezoekersaantal van een bijeenkomst voor autisten en hun familie, gaf een betrokkene als verklaring dat veel Waddinxveners zich schamen hiervoor. Dat begrijp ik niet. Een ziekte of aandoening is toch niet iets om je voor te schamen?
 

Bijna niemand wil een organisatie voor psychisch kwetsbaren huisvesten

Helaas werd ook iets van die schaamte of gêne zichtbaar toen Het Bruisnest op zoek was naar een ruimte in Waddinxveen. Het Bruisnest, een plek voor mensen die zich willen ontwikkelen om weer mee te doen in de samenleving, liep er in Waddinxveen steeds tegenaan dat bijna niemand een organisatie voor psychisch kwetsbaren wil huisvesten. Jammer voor zo’n innovatieve en succesvolle organisatie en vooral jammer voor de mensen om wie het gaat.  Gelukkig laten de initiatiefnemers van het Bruisnest in Waddinxveen zich niet uit het veld slaan en lijkt de start nu echt in zicht.
 

Wees open over (psychische) ziekten

Ik  roep de Waddinxveners op om meer open te zijn over (psychische) ziekten en aandoeningen. Het kan iedereen overkomen en er zijn veel mogelijkheden voor behandeling en therapie. Schaamte of geslotenheid maakt krampachtig, openheid geeft ontspanning. Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn, bijvoorbeeld lotgenotencontact. En sta alsjeblieft open voor je naaste, buur of plaatsgenoot die ermee te kampen heeft.


Jannette Nieboer
wethouder

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»