Veiligheid(sgevoel): daar gaan we wat aan doen

Geschreven op:

Om precies te zijn, gaven 19 mensen, is ruim 42%, aan: 'Meestal wel'. 26 mensen, is bijna 58%, kruiste aan: 'Nee, op sommige plekken voel ik me onveilig.'

De uitslag van deze stelling geeft stof tot nadenken. Dit is informatie waar wij als PCW gericht mee aan de slag kunnen en moeten gaan. Allereerst het in kaart brengen van deze plekken, om vervolgens te kijken wat er toe bijdraagt dat deze plekken als onveilig aangemerkt worden. Heeft dit bijvoorbeeld te maken met de beperkte verlichting, groepen hangjongeren die een onveilig gevoel geven, of zijn er andere factoren die meespelen? Vervolgens kunnen we met elkaar kijken wat de (on)mogelijkheden zijn om er wat aan te doen en wat binnen onze politieke mogelijkheden ligt en wat niet.

Veiligheid is voor de PCW een van haar speerpunten. Komende week hopen we met twee wijkagenten op de fractie bij te praten over de laatste stand van zaken met betrekking tot veiligheid in Waddinxveen. Hier kunnen we de uitslag van de stelling in meenemen. De rode draad in dit gesprek zal zijn het integrale veiligheidsbeleid. Tijdens dit gesprek zullen we ook uitvoerig stilstaan bij het bestaan van een criminele jeugdgroep in Waddinxveen en de daarbij gepaard gaande zorgen van inwoners.

Als PCW willen wij ons inzetten voor een nog veiliger Waddinxveen. De eerste mogelijkheid dient zich komende week al aan bij de bijeenkomst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2018. Hierin kunnen we met elkaar de prioriteiten ten aanzien van veiligheid vaststellen. Als PCW vinden we het belangrijk om naast de inwoners van Waddinxveen te staan en horen dan ook graag uw mening. Wij nodigen u daarom uit om uw ervaringen en visie met betrekking tot dit onderwerp met ons te delen.

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»