De fractie

De onderstaande personen vertegenwoordigen de PCW in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen. De leden van de gemeenteraad zijn op woensdag 19 maart 2014 door de Waddinxveense bevolking gekozen. De wethouders, waaronder onze wethouder Kees de Jong en Jannette Nieboer-Buitinga, zijn in de vergadering van de gemeenteraad van 21 mei 2014 benoemd. Daar wethouders sinds de Gemeentewet van 2002 geen raadslid meer kunnen zijn, zijn Kees en Jannette geen lid meer van de PCW-fractie.

Hieronder zijn de namen en adressen van de PCW-fractieleden te vinden. Tevens kunt u zien in welke commissie zij zitting hebben.

C. (Chris) van Harten

Plv. fractievoorzitter, Raadslid
E-mail Facebook Twitter LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Bestuur
 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare ruimte
 • Onderwijs
 • Sociaal domein

Mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

Raadslid, Secretaris fractie
E-mail Facebook Twitter LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare ruimte

Overige:

 • Coördinatie overleg PCW/ChristenUnie/SGP-fracties regio
 • Coördinatie PCW-Kennisnetwerk

Ir. G.E. (Erik) Segers

Raadslid
E-mail Facebook Twitter LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare ruimte
 • Financiën
 • Duurzaamheid

Overige:

 • Lid Presidium (tevens één van de voorzitters van de informerende en opiniërende gemeenteraad)

Ing. L.H. (Lambert) den Dekker

Raadslid
E-mail Facebook LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Sociaal domein
 • Onderwijs
 • Cultuur en sport

J. (Jannes) Berghout

Raadslid
E-mail Facebook

Aandachtsgebieden:

 • Onderwijs
 • Openbare orde en veiligheid
 • Sociaal Domein
 • Cultuur en sport
 • Aanspreekpunt wijkplatform Bomenwijk / Groenswaard

Overige:

 • Coördinatie PCW-Kennisnetwerk

M. (Martijn) Kortleven

Fractievertegenwoordiger
E-mail

Aandachtsgebieden:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Financiën
 • Openbare ruimte
 • Aanspreekpunt wijkplatform Oranjewijk / Vondelwijk

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»