Speeches

PCW stelt schriftelijke vragen over nieuwe dienstregeling Arriva in Waddinxveen

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Arriva heeft met ingang van 10 december 2017 een nieuwe dienstregeling ingesteld. Volgens deze dienstregeling zal Buslijn 175 niet langer in Waddinxveen Noord rijden, maar starten van station Waddinxveen... Lees meer »

Begroting 2018 - 2021

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, We bespreken de laatste begroting van deze collegeperiode. Is de laatste begroting ook de beste? In ieder geval is de afgelopen 4 jaar het saldo van de begroting nog niet eerder zo... Lees meer »

Verlengde Bentwoudlaan

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

De Bentwoudlaan, tot voor enkele jaren geleden de Westelijke Randweg, houdt ons al heel wat jaren bezig. Nog los van de discussie rondom de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder werd geconstateerd dat de... Lees meer »

Mondelinge vragen over middeldure huurwoningen

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Waddinxveen wil graag middeldure huurwoningen. Hierover hebben we de afgelopen tijd diverse keren in deze raad gesproken. Beleggers en overheden spreken volgens Stec groep nog onvoldoende elkaars taal.... Lees meer »

Evaluatie Huisvestingsverordening Waddinxveen 2015

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, uit de evaluatie blijkt dat met name jongeren onder de 30 jaar nog altijd een zeer kleine kans hebben op een sociale huurwoning. Dit baart ons zorgen. Herkent de wethouder zich hier in? Mag... Lees meer »

Bijdrage PCW in het debat over het onderzoeksrapport 'winkelopenstelling zon- en feestdagen'

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, in de opiniërende raad heb ik inhoudelijk toegelicht waarom wij voor de zondag als rustdag zijn. Ik zal dat nu niet herhalen. In de opiniërende raad werd de vraag gesteld hoe de PCW de wens... Lees meer »

PCW trots op de hardwerkende Waddinxveense ambtenaren

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Waddinxveen is opgenomen in de shortlist van verkiezing van de beste Overheidsorganisaties van 2017 met de inzending: 'Dat is andere koek'. Op www.waddinxveenanderekoek.nl kunt u ook zelf de inzending... Lees meer »

Bijdrage Peter van den Berg ná felicitatie door Bert Cremers vanwege verschijning Zakboek Raadsleden

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, collega raadsleden, Allereerst dank voor uw hartelijke woorden en welgemeende felicitaties! “Komt tijd, komt raad!” een spreekwoord dat voor die hier zitten korter of langer geleden werkelijkheid... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking Erfgoedverordening 2015

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, leden van de raad, Als PCW-fractie hebben wij tijdens de afgelopen raadsvergaderingen aangegeven blij te zijn dat cultureel-erfgoed de afgelopen jaren de positieve aandacht heeft gekregen.... Lees meer »

Mondelinge vragen inkoopproces sociaal domein

Geschreven op:

In de weekmap van vorige week las ik de brief van de zorgaanbieders waarin zij enerzijds aangeven wel tevreden zijn over de opzet van het inkoopproces, maar waarin ze ook onvrede uiten. In de raadsinformatiebrief... Lees meer »

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»