Bereikte resultaten

31 Optimalisatie leefklimaat Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Hart voor Waddinxveen Bij de bespreking van het bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord heeft de PCW samen met VVD, WeWa, CDA en D66 met een motie het college verzocht om het leefklimaat zoveel... Lees meer »

30 Visie maken voor Waddinxveen Oost

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Hart voor Waddinxveen Bij de bespreking van de aankoop van gronden aan Henegouwerweg heeft PCW samen met PvdA/GL motie ingediend die een meerderheid heeft gehaald om naast de visie op percelen Henegouwerweg... Lees meer »

29 Parkeerplaatsen woonwijk voor bewoners of openbaar

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Hart voor wonen Parkeerplaatsen in de wijk Triangel zijn verkocht aan derden en dus niet openbaar of van de bewoners zelf. De PCW vindt dat dit in de toekomst moet worden voorkomen en heeft daarom artikel... Lees meer »

28 Sociaal domein: Langere beschikkingen en nodige zorg geven

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Hart voor de ander Tijdens de bespreking van de Visie sociaal domein 2024-2028 hebben we als PCW een tweetal moties en een amendement ingediend die raadsbreed werden gesteund: beschikkingen afgeven passend... Lees meer »

27 Pilot bevorderen doorstroming

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Hart voor wonen Bij de bespreking van de prestatie afspraken Woonpartners hebben we samen met het CDA en PvdA/GroenLinks een motie ingediend voor het starten van een pilot met Woonpartners voor bevorderen... Lees meer »

26 Geld vluchtelingen ook voor spoedzoekers

Door: Bert Waterman | Geschreven op:

Hart voor Waddinxveen Als PCW hebben we een amendement ingediend om teveel ontvangen rijksmiddelen bestemd voor opvang vluchtelingen ook te kunnen gebruiken voor huisvesting voor spoedzoekers. Dit bereikte... Lees meer »

25 Kaders mobiliteit in omgevingswet

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Hart voor veiligheid In een raadsbrede motie heeft de PCW kaders meegegeven aan de wethouder voor in de omgevingswet gericht op - verkeersveiligheid als prioriteit - stimuleren van wandelen en fietsen... Lees meer »

24 Echt voor elk huishouden een boom

Door: Hans van Mourik en Lambert den Dekker | Geschreven op:

Hart voor groen Als PCW willen we echt voor elk huishouden een boom en indien mogelijk budgetneutraal. Meer bomen aanplanten heeft namelijk een positief effect heeft op de luchtkwaliteit, volksgezondheid,... Lees meer »

23 Voorkom nieuwe verkeersknelpunten

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Hart voor veiligheid Bij nieuwe projecten ziet de PCW graag de consequenties voor het verkeer. In een motie hebben we samen met CDA, PvdA/GL en VVD verkocht om bij (maatschappelijke) bouwprojecten met... Lees meer »

22 Regionale inkoop jeugdhulp en WMO

Door: Sylvia van de Krol | Geschreven op:

Hart voor de ander Bij het vaststellen van het regionaal inkoopkader hebben we vier moties ingediend die allen een meerderheid haalden in Waddinxveen:- samen met CDA ‘keuzevrijheid’ tussen zorgaanbieders;-... Lees meer »

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»