Bereikte resultaten

26 Geld vluchtelingen ook voor spoedzoekers

Door: Bert Waterman | Geschreven op:

Hart voor Waddinxveen Als PCW hebben we een amendement ingediend om teveel ontvangen rijksmiddelen bestemd voor opvang vluchtelingen ook te kunnen gebruiken voor huisvesting voor spoedzoekers. Dit bereikte... Lees meer »

25 Kaders mobiliteit in omgevingswet

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Hart voor veiligheid In een raadsbrede motie heeft de PCW kaders meegegeven aan de wethouder voor in de omgevingswet gericht op - verkeersveiligheid als prioriteit - stimuleren van wandelen en fietsen... Lees meer »

24 Echt voor elk huishouden een boom

Door: Hans van Mourik en Lambert den Dekker | Geschreven op:

Hart voor groen Als PCW willen we echt voor elk huishouden een boom en indien mogelijk budgetneutraal. Meer bomen aanplanten heeft namelijk een positief effect heeft op de luchtkwaliteit, volksgezondheid,... Lees meer »

23 Voorkom nieuwe verkeersknelpunten

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Hart voor veiligheid Bij nieuwe projecten ziet de PCW graag de consequenties voor het verkeer. In een motie hebben we samen met CDA, PvdA/GL en VVD verkocht om bij (maatschappelijke) bouwprojecten met... Lees meer »

22 Regionale inkoop jeugdhulp en WMO

Door: Sylvia van de Krol | Geschreven op:

Hart voor de ander Bij het vaststellen van het regionaal inkoopkader hebben we vier moties ingediend die allen een meerderheid haalden in Waddinxveen:- samen met CDA ‘keuzevrijheid’ tussen zorgaanbieders;-... Lees meer »

21 Leegstand Gouweplein

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Hart voor ondernemers Als raad vertegenwoordigen we de bewoners en de ondernemers van Waddinxveen en vanuit die hoedanigheid dienen we als PCW samen met andere partijen vanavond een motie in om de leegstand... Lees meer »

20 3 miljoen voor betaalbare woningen

Door: Bert Waterman | Geschreven op:

Hart voor wonen Bij de bespreking van de jaarstukken 2022 in de gemeenteraad hebben we samen met het CDA en PvdA/GL een amendement ingediend om 3 miljoen euro van het behaalde positieve resultaat te bestemmen... Lees meer »

19 Containertuintjes en luiers

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Hart voor minder afval Om zwerfafval te verminderen komt er een pilot voor Containertuintjes, een soort van plantenbakken rondom de ondergrondse containers. En er wordt gekeken naar mogelijkheden om hygiënisch... Lees meer »

18 Voorrang geven aan Waddinxveense woningzoekenden

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Hart voor wonen Voor de nieuwe huisvestingsverordening had het college voorgesteld dat maximaal 25% van huurwoningen en betaalbare koopwoningen toegewezen kunnen worden aan woningzoekenden die economisch... Lees meer »

17 Instellen vereveningsfonds

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Hart voor wonen Wethouder Albert Kerssies heeft na de vraag om een toezegging en een motie van PvdA/GL en CDA toegezegd dat er een vereveningsfonds komt in Waddinxveen. Het eerste kwartaal van 2024 zal... Lees meer »

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»