Nieuws

Werkbezoek Kringloopwinkel van stichting Woord&Daad

Geschreven op:

Op maandag 27 november kregen we als fractie een kijkje in de keuken bij de kringloopwinkel van Stichting Woord en Daad. Met een aantal leden van het bestuur en een aantal vrijwilligers gingen we in gesprek... Lees meer »

Interview met Bert Waterman

Door: Jaël de Kool - van der Woude | Geschreven op:

In de wijk Zuidplas ben ik op bezoek bij Bert Waterman. Bert (66) is raadslid namens de PCW woordvoerder financiën. Ruim 20 jaar geleden is hij samen met zijn vrouw Maatje en hun 5 kinderen naar deze plek... Lees meer »

Mondelinge vraag Concessie openbaar vervoer

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Op de website van Provincie Zuid Holland zagen wij het persbericht over de concessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord. Hier is een lang proces aan vooraf gegaan waar we als raad ook in meegenomen zijn.... Lees meer »

Echt voor elke huishouden een boom

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Als PCW hebben we al een keer eerder vragen gesteld over elk huishouden een boom namelijk bij de vaststelling begroting 2020-2023. Dit was op 13-11-2019. In de commissievergadering van dinsdag 31 oktober... Lees meer »

Algemene beschouwingen

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Voorzitter, Ik las bij de voorbereiding van deze vergadering een mooie tekst ‘Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om... Lees meer »

Bijdrage Startnotitie 'Perspectief Waddinxveen 2050: visie op groei'

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Voorzitter, Er is een niet onbekend politicus die ooit de uitspraak deed: ‘Visie is als een olifant die het zicht belemmert’. Hij heeft later volgens mij wel ergens aangegeven dat hij daar spijt van had.... Lees meer »

Nationale Energieweek

Door: Niels Hart | Geschreven op:

Deze week is het de Nationale Energie Week. Veel bedrijven presenteren deze week hun oplossingen om energie te besparen, om geen CO2-uitstoot meer te hebben of hoe zij technische oplossingen hebben voor... Lees meer »

Mondelinge vraag parkeerplaatsen met laadpaal

Door: Niels Hart | Geschreven op:

We zien in Waddinxveen dat er op diverse plaatsen een uitbreiding plaatsvindt van parkeerplaatsen met een laadpaal voor elektrische auto’s. Mooi dat in de openbare ruimte hier ook gelegenheid aan wordt... Lees meer »

Bijdrage vragenhalfuur

Door: Bart Drost | Geschreven op:

Voorzitter, Vorige week was het de week van de toegankelijkheid. Als PCW vinden we het belangrijk dat Waddinxveen goed toegankelijk is voor iedereen. Ook voor rolstoelers, ouderen, slechtzienden en andere... Lees meer »

Bijdrage jeugdhulp en WMO

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Voor ons ligt het regionaal inkoopkader jeugdhulp en WMO. Het is goed om de inkoop regionaal te blijven doen met de volgende mooie ambitie: Regio Midden-Holland koopt een kwalitatief goed hulp- en ondersteuningsaanbod... Lees meer »

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»