Nieuws

Bijdrage motie vreemd Vuurwerk

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, de jaarwisseling is voor veel mensen een feestavond, een moment van bezinning, terugkijken en vooruitkijken. Maar elke jaarwisseling gebeurt het dat het leven van sommige mensen in één klap... Lees meer »

Bijdrage zienswijze op ondernemingsplan Promen 2020

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, Als PCW zijn we blij met een organisatie als Promen. Ze zorgen ervoor dat de mensen die begeleiding nodig hebben om te gaan en te blijven werken, dit ook echt krijgen. Promen heeft een duidelijke... Lees meer »

Bijdrage besluitvormende raad Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, leden van de raad, Vandaag staan we op het punt een besluit te nemen over het Lokaal Gezondheidsbeleid. We willen de ambtenaren, wethouder en de PAR danken voor hun vele werk en doorwrochte... Lees meer »

Biomassa-installaties in Waddinxveen: groot of klein?

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Het gemeentebestuur van Waddinxveen wil door middel van een bestemmingsplan voorkomen dat er meer grote biomassa-installaties komen. Het ontwerpbestemmingsplan biedt echter onbegrensde ruimte voor kleinere,... Lees meer »

Een boom voor elk huishouden

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Meer bomen in Waddinxveen. De PCW vroeg daar om, tijdens de behandeling van de begroting 2020-2023. Verder hoeft kinderboerderij Dierendal niet te sluiten en Stichting Vonk kan doorgaan met het aanbieden... Lees meer »

Programmabegroting 2020-2023

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Algemene beschouwingen PCW - Programmabegroting 2020-2023 Besluitvormende raad 13-11-2019 Meneer de voorzitter, Voor de PCW is een begroting meer dan een grote tabel met cijfertjes en een toelichting.... Lees meer »

Bijdrage Beleidskader Sociaal Domein

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Inleiding (visie) Voorzitter, wat voor gemeente willen wij de komende jaren zijn voor onze inwoners. En wat is onze visie op de samenleving. Fundamentele vragen bij het lezen en voorbereiden van dit Beleidskader... Lees meer »

Bijdrage oud papier

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

In 2017 is in het kader van ‘afval scheiden loont’ veel veranderd in Waddinxveen als het gaat om het inzamelen van afval. Een van de zaken is het inzamelen van oud papier. Hiervoor zijn voor al de huishouden... Lees meer »

Ultieme poging om Oude Gemeentehuis te behouden

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Bijdrage PCW – besluitvormende raad 09-10-2019, agendapunt 6.3 Memo motie vreemd – niet slopen maar bouwen Meneer de voorzitter, Vanavond besluiten we of we het college vragen de motie vreemd ‘niet slopen... Lees meer »

Blog Middelburgseweg

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

DIK WATER Afgelopen 25 september stond er een themabijeenkomst Beter Bereikbaar Gouwe op het programma. Doel van deze bijeenkomsten is de raad te informeren over de laatste stand van zaken rondom Beter... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»