Nieuws

Uw mening gevraagd: Energietransitie

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Beste PCW-achterban, We willen graag uw mening horen over de energietransitie! In hoofdlijn gaat de energietransitie om de volgende twee vraagstukken:Hoe verwarmen we in 2050 onze woningen en gebouwen?... Lees meer »

Algemene Beschouwing Programmabegroting 2021-2024

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Inleiding van ‘buiten naar binnen’: Voorzitter, door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. De impact ervan voor jong en oud is enorm. Het coronavirus raakt ook de Waddinxveense inwoners.... Lees meer »

Benoeming nieuw college

Geschreven op:

D.V. woensdag 28 oktober wordt er een extra raadsvergadering gehouden voor onder andere de voordracht en benoeming van het nieuwe college. Deze vergadering zal om 19.00 uur aanvangen, en is live te volgen... Lees meer »

Kandidaat-wethouders voor college gemeente Waddinxveen voorgedragen

Geschreven op:

De fracties van PCW, CDA en Weerbaar Waddinxveen delen hierbij mee dat de volgende kandidaat-wethouders zijn voorgedragen: de heer Martijn Kortleven (PCW, huidige fractievoorzitter) mevrouw Brigitte Leferink... Lees meer »

Informateur college aangesteld

Geschreven op:

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op maandag 14 september Herman Timmermans aangesteld als informateur. Hem is gevraagd deze rol te vervullen, nadat de vier wethouders vorige week ontslag hebben genomen.... Lees meer »

Alle wethouders opgestapt

Geschreven op:

Vannacht zijn de drie nog zittende wethouders van Waddinxveen opgestapt. Tijdens een spoeddebat over het opstappen van wethouder Kraaijestein (PvdA/GL) een dag eerder vlogen de coalitiepartners elkaar... Lees meer »

Waddinxveen verdient een goed bestuur

Geschreven op:

Deze week ontstond er een breuk in het college door het opstappen van een wethouder. De PCW heeft samen met het CDA voor vanavond 20.00 uur een spoeddebat aangevraagd om te spreken over de ontstane situatie.... Lees meer »

Schriftelijke vragen over bomenkap Oude Dreef 6, Noordpunt Triangel

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Schriftelijke vragen over bomenkap Oude Dreef 6, Noordpunt Triangel, conform artikel 32, reglement van orde gemeenteraad Waddinxveen Geacht college, De PCW vindt het belangrijk dat Waddinxveen groener... Lees meer »

Middeninkomens krijgen meer kans op een middenhuurwoning

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

De aangenomen motie van de PCW en het CDA om huishoudens met een middeninkomen ook een goede kans te geven op een huurwoning in Waddinxveen heeft effect! Voor veel huishoudens die net te veel verdienen... Lees meer »

Zorgverzekering voor iedereen

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Sneuvelen Vorig jaar dreigde hij te sneuvelen: de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen, de zogenaamde minima. Met deze regeling kunnen minima tegen een lager bedrag zich verzekeren... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»