Nieuws

Vragen over toekomstige woningbehoeften in Waddinxveen

Door: Albert Kerssies en Hans van Mourik | Geschreven op:

Geacht college, Er is woningnood in Nederland. Momenteel is er een tekort van ruim 330.000 woningen en er zijn 40.000 daklozen. Jongeren wonen weer noodgedwongen thuis, ouderen blijven langer in hun (te... Lees meer »

Ontwikkeling Vredenburghzone

Door: Martijn Kortleven en Corné Verduijn | Geschreven op:

Geacht college, Tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering van 12 Juni 2019 is de Gebiedsvisie Vredenburghzone vastgesteld. De PCW vindt dat er voortvarend te werk moet worden gegaan met de ontwikkeling... Lees meer »

Verkeersveiligheid Kanaaldijk

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Geacht college, Tijdens de Commissievergadering van 13 Mei jongstleden hebben we gesproken over het Ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 6. De PCW vroeg bij de behandeling van dit Ontwerpbestemmingsplan aandacht... Lees meer »

Bijdrage motie vreemd Vuurwerk

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, de jaarwisseling is voor veel mensen een feestavond, een moment van bezinning, terugkijken en vooruitkijken. Maar elke jaarwisseling gebeurt het dat het leven van sommige mensen in één klap... Lees meer »

Bijdrage zienswijze op ondernemingsplan Promen 2020

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, Als PCW zijn we blij met een organisatie als Promen. Ze zorgen ervoor dat de mensen die begeleiding nodig hebben om te gaan en te blijven werken, dit ook echt krijgen. Promen heeft een duidelijke... Lees meer »

Bijdrage besluitvormende raad Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, leden van de raad, Vandaag staan we op het punt een besluit te nemen over het Lokaal Gezondheidsbeleid. We willen de ambtenaren, wethouder en de PAR danken voor hun vele werk en doorwrochte... Lees meer »

Biomassa-installaties in Waddinxveen: groot of klein?

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Het gemeentebestuur van Waddinxveen wil door middel van een bestemmingsplan voorkomen dat er meer grote biomassa-installaties komen. Het ontwerpbestemmingsplan biedt echter onbegrensde ruimte voor kleinere,... Lees meer »

Een boom voor elk huishouden

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Meer bomen in Waddinxveen. De PCW vroeg daar om, tijdens de behandeling van de begroting 2020-2023. Verder hoeft kinderboerderij Dierendal niet te sluiten en Stichting Vonk kan doorgaan met het aanbieden... Lees meer »

Programmabegroting 2020-2023

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Algemene beschouwingen PCW - Programmabegroting 2020-2023 Besluitvormende raad 13-11-2019 Meneer de voorzitter, Voor de PCW is een begroting meer dan een grote tabel met cijfertjes en een toelichting.... Lees meer »

Bijdrage Beleidskader Sociaal Domein

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Inleiding (visie) Voorzitter, wat voor gemeente willen wij de komende jaren zijn voor onze inwoners. En wat is onze visie op de samenleving. Fundamentele vragen bij het lezen en voorbereiden van dit Beleidskader... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»