Nieuws

Mondelinge vraag, vragenhalfuurtje 21-9-2022

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Minister VROM heeft het Rijksvastgoed opdracht gegeven de aanbesteding te starten voor de aanschaf van 2000 flexwoningen. Om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. We... Lees meer »

Bijdrage Esdoornlaan (Rank), bouw 62 woningen

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

In 1e termijn hebben wij gereageerd op de motie van het PVDA/Groen Links alsook op het raadsvoorstel.Dank u wel voorzitter. Al geruime tijd ligt deze 7000M2 grond tussen Ieplaan/Esdoornlaan en Jan Dorrekenskade-West... Lees meer »

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Door: Bert Waterman | Geschreven op:

Tijdens de raadsvergadering van 21 september heeft de PCW fractie niet ingestemd met de motie van de VVD die gericht was om de toegestane overschrijding van de geluidsnormen zowel qua volume als qua tijdstippen... Lees meer »

Afscheid Jannes Berghout

Geschreven op:

Woensdagavond hebben we in de gemeenteraad afscheid genomen van Jannes Berghout. Jannes is in 2015 raadslid geworden. Daarvoor was hij al een aantal jaren fractievertegenwoordiger/fractiemedewerker. Sinds... Lees meer »

Maidenspeech en mondelinge vraag

Door: Bart Drost | Geschreven op:

Geachte voorzitter, Het is een bijzonder moment om hier te staan. Natuurlijk omdat dat voor mij de eerste keer is. Maar er is nog iets… Ik neem u even mee terug in de tijd. We schrijven 26 januari 1977.... Lees meer »

Vragen nieuwbouw Esdoorlaan / Vragen over zwerfafval

Geschreven op:

Gisteren tijdens commissie vergadering zijn de volgende twee onderwerpen aangekaart. Voor plan rondom Esdoornlaan / Rank:Daar worden door een vastgoed ondernemer 62 woningen gerealiseerd.In de ingediende... Lees meer »

Besluit bekrachtiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Geschreven op:

Allereerst wil ik het college hartelijk bedanken voor de beantwoording van de technische vragen. WVG Noordkade Vanavond nemen we als raad 3 besluiten over het toepassen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.... Lees meer »

Wijkspreekuur PCW in Triangel

Geschreven op:

De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) wil graag met inwoners van Waddinxveen in gesprek. Op zaterdag 17 september aanstaande staan een aantal fractieleden van deze plaatselijke politieke partij... Lees meer »

Jannes Berghout stopt in Waddinxveense politiek.

Geschreven op:

Beste leden van de PCW, Bij deze deel ik u mee dat ik na een zorgvuldige afweging helaas heb moeten besluiten om, per 21 september 2022, mijn raadslidmaatschap te beëindigen. Sinds 1 augustus 2022 ben... Lees meer »

Vragen over herinrichting koningin Wilhelminaplein

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Geacht college, KW-Plein Op 6 Oktober 2021 hebben we in de commissie Ruimte en Infra gesproken over de memo van het college voor de herinrichting van het Koningin Wilhelminaplein. Belangrijk item in de... Lees meer »

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»