Nieuws

Visie PCW Energietransitie

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Wereldwijd, maar ook in Waddinxveen wordt er nagedacht over de toekomstige energievoorziening. De komende periode nemen we als gemeenteraad twee belangrijke besluiten: Het eerste besluit gaat over waar... Lees meer »

Mondelinge vragen over menstruatiearmoede

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Tijdens de besluitvormende raad van 7 juli 2021 heeft de PCW vragen gesteld in het vragenhalfuurtje over menstruatiearmoede. In 2019 is er een verkennend onderzoek gedaan naar het mogelijke probleem van... Lees meer »

Bijdrage Algemene Beschouwingen + Motie Bestemmingsreserve Maatregelen BBG

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, de kaderbrief 2022-2025 deed me een beetje denken aan een gezagvoerder van een vliegtuig, die zijn passagiers meedeelt dat het dalen voor de landing is begonnen. Passagiers merken het ook,... Lees meer »

Werkbezoek Tweede Kanswinkel

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

In deze week van het tweedehands textiel hebben Gerrie Buijs en ik een bezoek mogen brengen aan de Tweede Kanswinkel aan Noordeinde 15 in Waddinxveen. Textielhergebruik is goed voor onze mooie aarde. Het... Lees meer »

Groot tekort aan sociale huurwoningen in Waddinxveen

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

De vraag naar sociale huurwoningen is ook in Waddinxveen groot. Het was daarom ook verheugend dat Rene Mascini, bestuurder van Woonpartners Midden-Holland, in Hart van Holland Zuidplas (24-2-2021) heeft... Lees meer »

PCW-fractie bezoekt glastuinbouwbedrijven

Geschreven op:

In het kader van de warmtetransitie bezocht de PCW vrijdagmiddag twee glastuinbouwbedrijven: Porta Nova (rozen) en Royal Peppers (paprika’s). Het doel van het werkbezoek was om er achter te komen of de... Lees meer »

Visie PCW BBG Oostzijde Waddinxveen

Geschreven op:

Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) zal grote impact hebben op de bereikbaarheid, leefbaarheid én economie aan de oostkant van Waddinxveen. Zie de onderstaande video waar we het gebied in kaart brengen. Onze... Lees meer »

Uw mening gevraagd: Energietransitie

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Beste PCW-achterban, We willen graag uw mening horen over de energietransitie! In hoofdlijn gaat de energietransitie om de volgende twee vraagstukken:Hoe verwarmen we in 2050 onze woningen en gebouwen?... Lees meer »

Algemene Beschouwing Programmabegroting 2021-2024

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Inleiding van ‘buiten naar binnen’: Voorzitter, door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. De impact ervan voor jong en oud is enorm. Het coronavirus raakt ook de Waddinxveense inwoners.... Lees meer »

Benoeming nieuw college

Geschreven op:

D.V. woensdag 28 oktober wordt er een extra raadsvergadering gehouden voor onder andere de voordracht en benoeming van het nieuwe college. Deze vergadering zal om 19.00 uur aanvangen, en is live te volgen... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»