Nieuws

College neemt afstand van aantijging advocaat aan PCW

Geschreven op:

Op 27 november heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding van ontwikkelaar Merwestreek tegen de gemeente. Het ging om het afbreken van de aanbesteding van het oude gemeentehuis. De PCW heeft... Lees meer »

Reactie PCW op aantijging advocaat

Geschreven op:

Vandaag verscheen op AD.nl dit artikel: https://www.ad.nl/gouda/kort-geding-over-voormalige-raadhuis-van-waddinxveen-mogelijk-geen-zorgwoningen~a4b270e9/ Dat artikel gaat over het kort geding dat is aangespannen... Lees meer »

Reactie PCW op voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan tegen biomassacentrales.

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Op 29 oktober jl. heeft de PCW ingestemd met het voorbereidingsbesluit waarmee de komst van nieuwe biomassacentrales voor 1 jaar wordt tegengegaan. Op basis van dit besluit wordt gestart met het opstellen... Lees meer »

Mondelinge vragen Cultuurhuys de Kroon

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Waddinxveen, 17 oktober 2018 Voorzitter, In de besluitvormende raad van afgelopen juli zijn er door een aantal raadsfracties terechte vragen gesteld over het ontstane ruimtegebrek in Cultuurhuys de Kroon.... Lees meer »

Mondelinge vragen asbestvervuiling kantoorpand Staringlaan

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Waddinxveen, 19 september 2018 Voorzitter, Mede naar aanleiding van de zorgen van ondernemers en inwoners -rondom het bedrijventerrein van de Staringlaan- omtrent hun veiligheid, stel ik de volgende vragen.... Lees meer »

Reactie PCW op vroegtijdig beëindigen aanbesteding oude gemeentehuis

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

De PCW vraagt zich af waarom het college van Waddinxveen de unieke kans voorbij laat gaan om het oude gemeentehuis van Waddinxveen een maatschappelijke mooie herbestemming te geven. En nog wel een herbestemming... Lees meer »

Schriftelijke vragen over bestemming oude gemeentehuis Waddinxveen

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Schriftelijke vragen over bestemming oude gemeentehuis Waddinxveen conform artikel 32, reglement van orde gemeenteraad Waddinxveen Geachte college, Enige tijd geleden heeft het college de gemeenteraad... Lees meer »

Reactie PCW op de detailhandelsstructuurvisie voor Waddinxveen

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

De PCW wil de bestaande winkelstrips behouden en heeft daarom een motie ingediend voor een verbeterede en breed gedragen detailhandelsstructuurvisie. De motie is helaas verworpen met een hele kleine meerderheid.... Lees meer »

Alles gedaan wat we konden doen

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Het raadsvoorstel over de koopzondagen wordt niet vernietigd. De provincie Zuid-Holland heeft dat besloten. Voor de zomer vroegen PCW en CDA om vernietiging van dat besluit. We vroegen dat niet om daarmee... Lees meer »

Verzoek aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland

Geschreven op:

De PCW en de CDA hebben 16 juli een verzoek ingediend bij de Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland om het raadsvoorstel 'verordening winkeltijden 2018' bij de Minister van Binnenlandse Zaken voor... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»