Nieuws

Huisvestingsverordening Waddinxveen 2023

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huur en sociale koopwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde... Lees meer »

Sociale huurwoningen op terrein voormalig gemeentehuis

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Als PCW zijn we blij met het voorliggende voorstel om 37 sociale huurwoningen te gaan bouwen aan het Raadhuisplein. Wij willen namelijk voor elke Waddinxvener een passende woning. Op deze wijze wordt er... Lees meer »

Interview met Sylvia van de Krol-den Ouden

Geschreven op:

Hart voor kwetsbaren Voor Sylvia zijn inclusiviteit en het opkomen voor de kwetsbaren de belangrijkste missies in haar rol als raadslid namens de PCW. Sinds september 2020 vervult ze deze rol dan ook met... Lees meer »

Voorstel uitbreiding maatschappelijke voorzieningen Park Triangel

Door: Bart Drost | Geschreven op:

De PCW heeft met veel belangstelling kennis genomen van het voorstel tot uitbreiding van de maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel, met een nieuw schoolgebouw op de locatie van het oude ABS, aangevuld... Lees meer »

Startnotitie Maatschappelijke voorzieningen

Door: Bart Drost | Geschreven op:

Ik sprak laatst een oud-Waddinxvener die na vele jaren via de Beijerincklaan weer het dorp was binnengereden. ‘Jongen, wat is Waddinxveen gegroeid!’ zei hij. En hij heeft gelijk. De PCW vindt het belangrijk... Lees meer »

Jaarverslag PCW 2022

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Hierbij presenteren wij u het fractiejaarverslag 2022 van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW). In de gesprekken die de fractieleden met het bestuur, leden en inwoners voeren blijkt dat zo’n jaarverslag... Lees meer »

Werkbezoek PCW aan Krijgsman Retail Services

Door: Thomas Oosterom | Geschreven op:

In het kader van 'verbind je met de lokale ondernemer' bezocht de PCW vrijdagavond 17 maart Krijgsman Retail Services, in de volksmond beter bekend onder de naam Kippie. Het doel van dit werkbezoek was... Lees meer »

Bijdrage 'Duurzame opvang asielzoekers'

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

In de raadsvergadering van woensdag 19 april 2023 is het raadsvoorstel ‘Duurzame opvang asielzoekers in de regio Hollands Midden’ aangenomen. Dit raadsvoorstel ging over afspraken die we als regio maken... Lees meer »

Startnotitie Eerste Aardgasvrije Wijk GVPH

Door: Niels Hart | Geschreven op:

De PCW is verheugd dat er een start wordt gemaakt met het aardgasvrij maken van de eerste wijk. Wij zien het als een noodzakelijke stap met veel impact voor de inwoners. Afhankelijk van de gekozen oplossing... Lees meer »

Bouwplannen Noordkade

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Imposant en groot inbrei project in deze omgeving alsook Waddinxveen. Het gaat om 1421 woningen. Voor de Noordkade gaat het om de vaart erin te houden en iedereen (ondernemers Noordkade) aan boord te krijgen!!... Lees meer »

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»