Kandidaten

Hier vindt u de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022:

 

3. L.H. (Lambert) den Dekker

E-mail LinkedIn
Omdat ik al mijn leven lang in Waddinxveen woon, voel ik mij betrokken bij de lokale gemeenschap. In de lokale politiek kan je meepraten en meebeslissen over vraagstukken die van invloed zijn op die lokale gemeenschap. Vandaar dat ik mij graag inzet voor...

2. E.C. (Corné) Verduijn

E-mail Twitter LinkedIn
Waddinxveen is een mooi dorp en waar ik alweer bijna 11 jaar met trots woon, met mijn vrouw en drie jonge kinderen. Waddinxveen is een dorp wat zelfstandig is, ambitieus is en wat volop in ontwikkeling is. Het mooie van Waddinxveen is dat dat niet ten...

4. S. (Sylvia) van de Krol-den Ouden

E-mail Twitter LinkedIn
De afgelopen vier jaar heb ik mogen ontdekken dat actief zijn in de Waddinxveense politiek mooi is om te doen en heel goed bij mij past. Het opkomen voor de kwetsbare inwoners is een belangrijke motivatie. Het zorgen voor de ander vind ik een belangrijke...

5. H. (Bert) Waterman

E-mail LinkedIn
In augustus 2022 ben ik met pensioen gegaan. Graag wil ik de komende tijd maatschappelijk actief zijn en mij inzetten voor de Waddinxveense samenleving. Door politiek actief te zijn kan ik mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan vanuit mijn werk en...

6. J.C. (Hans) van Mourik

E-mail LinkedIn
Eerlijkheid, betrokkenheid en je dienstbaar opstellen zijn mij niet vreemd. Al jaren werkzaam binnen het facilitaire werkveld om het primaire proces te ondersteunen en vanaf 2022 manager van het primaire proces. Vanaf 2018 fractievertegenwoordiger en...

8. B.W. (Bart) Drost

E-mail LinkedIn
Waddinxveen is een beetje van mij en ik ben een beetje van Waddinxveen. Ons dorp is mooi en waardevol en ik zet mij er graag voor in om dat mooie en waardevolle karakter te behouden en te versterken, zodat het voor alle Waddinxveners goed toeven is en...

10. N.F. (Niels) Hart

E-mail LinkedIn
Graag draag ik mijn steentje bij om de waarden van de PCW uit te dragen en hoop ik voor Waddinxveen en de burgers van Waddinxveen wat te mogen betekenen. Vorig jaar heb ik besloten om minder tijd aan mijn zakelijk leven te besteden, zodat ik meer tijd...

9. T. (Thomas) Oosterom

E-mail LinkedIn
Al vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd in geschiedenis en politiek. Tijdens de bestuurscrisis raakte ik persoonlijk betrokken in de lokale politiek. Het begon met wat werk achter de schermen, maar de wens om mijn steentje inhoudelijk bij te dragen...

19. J.W. (Jaël) de Kool-van der Woude

Wij als gezin vinden het prettig om in Waddinxveen te wonen. Maar dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Graag zet ik mij in om ervoor te zorgen dat Waddinxveen een mooie plek blijft en waar elke inwoner mee kan doen en zich thuis voelt. Ik vind het leuk om...

11. H.C. (Henk) Beekman

Betrokkenheid op mens en maatschappij zit zo ongeveer in mijn genen dus het is eigenlijk logisch voor me om een bijdrage te leveren aan de politiek, waar het kan. Het mooie van de PCW is dan ook nog eens dat je dat doet vanuit een brede christelijke...

12. A.E. (Edwin) Schep

Via de campagnecommissie ben ik enkele jaren geleden (2018) bij de PCW de socialmedia-kanalen in gaan vullen. Dit was in eerste instantie om Waddinxveen (als niet-Waddinxvener) beter te leren kennen. En te zien hoe alles hier reilt en zeilt. In die jaren...

13. P. (Pieter) Prins

Ik zie het als een belangrijke verantwoordelijkheid van inwoners om betrokken te zijn bij het bestuur van de gemeente. We vormen met elkaar een gemeenschap met ieder een eigen rol en eigen belangen. Mijn christelijke levensovertuiging is bepalend voor...

14. J. (Jan) Rijfers

Mijn motivatie om mij kandidaat te stellen heeft te maken met het feit dat ik graag iets wil betekenen voor inwoners van Waddinxveen en de regio. Belangrijk dat we goed kijken hoe we ons dorp leefbaar houden: ook voor de kinderen in de toekomst met een...

15. M.H. (Margreet) Anker-van Harten

Eerlijk gezegd hou ik niet zo van politiek. Ik ben van het wat ongeduldige soort. En toch is het natuurlijk belangrijk: verantwoording nemen. Meekijken, denken en beslissen vanuit het oogpunt als moeder, vrouw, ondernemer, inwoner én christen. Uitdagend...

16. K.S. (Koen) van Haeften

Lokale politiek is de plek waar beleid en de werkelijkheid het dichtstbij elkaar komen en is daarmee een belangrijk instrument. Een instrument om goed te doen en zorg te dragen voor de ander, voor de kwetsbaren en de stemlozen. Daar wil ik graag een bijdrage...

17. G.D. (Dinant) Pas

Mijn vrouw en ik waarderen elke keer weer het gemoedelijke karakter van ons prachtige dorp. Als kandidaat voor de PCW zet ik me daarom graag in om dit karakter te behouden, maar er ook voor te zorgen dat zelfs met de groei van ons dorp er genoeg voorzieningen...

18. M.J. (Annerieke) van den Berg-Korevaar

In mijn baan als juridisch controller en adviseur ben ik altijd nauw betrokken geweest bij het politieke hart van de gemeente en dat heb ik ook altijd het leukste onderdeel van mijn baan gevonden. In die tijd ben ik ook lid geworden van de HKV omdat me...

20. G.J. (Gert-Jan) van Bodegraven

Mijn motivatie om op de kandidatenlijst te staan is dat ik altijd politiek geïnteresseerd ben geweest. Ik volg met veel interesse de landelijke en plaatselijke politiek. En ik ben ruim 4 jaar secretaris van de SGP-afdeling geweest. Waddinxveen is een...

21. C. (Niels) de Haan

Ik stel me kandidaat omdat de speerpunten van de PCW een warm hart toedraag.

22. M.G. (Madelon) van Harten

Ik heb mij aangemeld als kandidaat voor de PCW omdat ik het belangrijk vind, als christen, om mij in te zetten voor de maatschappij. Er zijn diverse maatschappelijke thema’s waar ik mij graag voor in zet. De belangrijkste hiervan zijn voor mij: de zorg;...

23. A.M. (Bart) Vollmuller

In deze tijd merken we hoe belangrijk politiek is in het besturen van ons land. Ik vind dat elke Nederlander een taak heeft om een steentje bij te dragen aan onze democratie. Ik probeer dat plaatselijk te doen door betrokkenheid te tonen bij de PCW. De...

24. J. (Jan) de Bruin

Ik vind dat Gods Woord de grondslag, de basis van ons leven moet zijn. Dat geldt dus ook voor de politiek en daarom moet er Christelijke politiek zijn. Hoewel ik zelf niet politiek actief ben, mag de PCW mijn naam gebruiken om dat onder de aandacht van...

25. H. (Herman) Timmermans

Waddinxveen is een mooie gemeente. Dat moet zo blijven. Daarvoor is een goed bestuur nodig. Vanuit de PCW.

26. M. (Martijn) Roggeveen

Al een tijdje volg ik op een afstandje de plaatselijke politiek. Het mooie aan dit soort politiek is dat de beslissingen die genomen worden, gevolgen kunnen hebben voor de straat verderop. Dat maakt het een verantwoordelijk werk. Tegelijk geeft het weer...

28. P. (Pieter) Foekens

Vanuit een positief christelijk perspectief wil ik graag een bijdrage leveren aan de relevante thema’s van deze tijd. Iedereen is waardevol maar niet iedereen wordt op deze wijze gezien. De zorgen rondom armoede, eenzaamheid en participatie nemen toe....

29. J. (Jaap) Hak

Vroeger ben ik actief geweest als lid van de schaduwfractie van de PCW. Als lijstduwer sta ik weer op de lijst. Ik vind het belangrijk dat er uit verschillende denominaties mensen op de lijst staan. Voor Waddinxveen vind ik het belangrijk dat er beleid...

30. H.C.J. (Henk) de Bas

Politiek staat vaak ver van de mensen af. Met gemeentepolitiek heb je veel meer de kans om mensen bewust te maken dat politiek er ook voor hen toe doet. Natuurlijk zal niet iedereen het met je standpunten eens zijn, dat hoeft ook niet. Maar middels de...

31. B.C. (Bernard) Oosterom

Het zoeken van samenhang en samenwerking is voor mij een belangrijke drijfveer. Niemand leeft voor zichzelf. Het besturen van een gemeente vraagt een grote mate van betrokkenheid op elkaar en stabiliteit in beleid. Niet van verkiezing naar verkiezing...
Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»