P. (Pieter) Foekens

Personalia

Geboortedatum: 11-03-1966


Motivatie

Vanuit een positief christelijk perspectief wil ik graag een bijdrage leveren aan de relevante thema’s van deze tijd. Iedereen is waardevol maar niet iedereen wordt op deze wijze gezien. De zorgen rondom armoede, eenzaamheid en participatie nemen toe. Duurzaamheidsdoelstellingen worden niet gerealiseerd. We plegen roofbouw op de natuur en de mens. Veel mensen die veel kleine veranderingen realiseren kunnen een grote impact hebben. Lokale aandacht en lokale agendering van politieke keuzes kunnen hier een belangrijke bijdrage in leveren en het verschil maken. Het PCW kan hier een prominente rol in vervullen.

« naar overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»