Bestuur PCW


De PCW is een samenwerkingsverband van drie christelijke politieke partijen: de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), de Hervormde Kiesvereniging (HKV) en de ChristenUnie. Het bestuur van de PCW wordt gevormd door de voorzitters van de (plaatselijke afdelingen van de) ChristenUnie, de SGP en de HKV.

Het bestuur voert de onderhandelingen over de PCW-samenwerking, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Verder is zij nauw betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst en is ze verantwoordelijk voor de verkiezingscampagne van de PCW. Wanneer het college wordt gevormd, heeft het bestuur daarin een adviserende rol.

Samenstelling bestuur
Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:      

A.J.L. (Arie) van Klaveren

D.H. (Dick) Berghout

Jannes Berghout


Contact met het bestuur
Voor vragen of opmerkingen die het bestuur aangaan kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, de heer A.J.L. van Klaveren, Middelburgseweg 16, 2741 LB Waddinxveen, 06 - 54 97 75 46, bestuur@kiespcw.nl.

 

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»