De fractie

De PCW fractie bestaat uit zeven raadsleden die de PCW vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Waddinxveen en uit een drietal fractievertegenwoordigers die de raadsleden ondersteunen en het woord mogen voeren in de commissievergaderingen. De leden stellen zich hieronder aan u voor:

 

 

J. (Jannes) Berghout

Fractievoorzitter, Raadslid
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur en middelen
 • Financiën

E.C. (Corné) Verduijn

Raadslid
E-mail Twitter LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Grondbeleid
 • Verkeer/wegen/parkeren
 • Duurzaamheid en milieu
 • Energietransitie
 • Economie
 • Wonen
 • Groen en water
 • Riolering en afval

L.H. (Lambert) den Dekker

Plv. fractievoorzitter, Raadslid, Secretaris fractie
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Duurzaamheid en milieu
 • Energietransitie
 • Economie
 • Riolering
 • Afval
 • Omgevingswet

Overig:

 • Commissievoorzitter

S. (Sylvia) van de Krol-den Ouden

Raadslid
E-mail Twitter LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • WMO en jeugd
 • Werk en inkomen
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs
 • Kunst en cultuur
 • Sport
 • Financiën

H. (Bert) Waterman

Raadslid
LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Financiën
 • Bestuur en middelen
 • Wijkregie
 • Brandweer
 • WMO en jeugd
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs

J.C. (Hans) van Mourik

Raadslid
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Omgevingswet
 • Grondbeleid
 • Verkeer/wegen/parkeren
 • Groen en water
 • Riolering
 • Afval

A. (Albert) Kerssies

Raadslid, Penningmeester fractie
E-mail Twitter LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening
 • Economie

B.W. (Bart) Drost

Fractievertegenwoordiger
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Werk en inkomen
 • WMO en jeugd
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Kunst en cultuur
 • Sport
 • Wijkregie
 • Brandweer
 • Openbare orde en veiligheid

T. (Thomas) Oosterom

Fractievertegenwoordiger

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Verkeer
 • Wonen
 • Wegen/parkeren
 • Openbare veiligheid
 • Wijkregie
 • Brandweer

N.F. (Niels) Hart

Fractievertegenwoordiger
Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»