De fractie

De onderstaande personen vertegenwoordigen de PCW in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen. De leden van de gemeenteraad zijn op woensdag 21 maart 2018 door de Waddinxveense bevolking gekozen. De wethouders, waaronder onze wethouder Kees de Jong en Jannette Nieboer-Buitinga, zijn in de vergadering van de gemeenteraad van 21 mei 2014 benoemd. Daar wethouders sinds de Gemeentewet van 2002 geen raadslid meer kunnen zijn, zijn Kees en Jannette geen lid meer van de PCW-fractie.

Hieronder zijn de namen en adressen van de PCW-fractieleden te vinden. Tevens kunt u zien in welke commissie zij zitting hebben.

J. (Jannes) Berghout

Raadslid
E-mail Facebook

Aandachtsgebieden:

 • Onderwijs
 • Openbare orde en veiligheid
 • Sociaal Domein
 • Cultuur en sport
 • Aanspreekpunt wijkplatform Bomenwijk / Groenswaard

Overige:

 • Coördinatie PCW-Kennisnetwerk

Ir. G.E. (Erik) Segers

Raadslid
E-mail Facebook Twitter LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare ruimte
 • Financiën
 • Duurzaamheid

Overige:

 • Lid Presidium (tevens één van de voorzitters van de informerende en opiniërende gemeenteraad)

Dr. Ir. (Albert) Kerssies

Raadslid

M. (Martijn) Kortleven

Fractievoorzitter, Raadslid
E-mail

Aandachtsgebieden:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Financiën
 • Openbare ruimte
 • Aanspreekpunt wijkplatform Oranjewijk / Vondelwijk

Ing. L.H. (Lambert) den Dekker

Raadslid, Secretaris fractie
E-mail Facebook LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Sociaal domein
 • Onderwijs
 • Cultuur en sport
@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»