De fractie

De onderstaande personen vertegenwoordigen de PCW in de gemeenteraad van Waddinxveen. De leden van de gemeenteraad zijn op woensdag 21 maart 2018 door de Waddinxveense bevolking gekozen. 

Hieronder zijn de namen en gegevens van de PCW-fractieleden te vinden. Tevens kunt u zien welke aandachtsgebieden zij hebben.

M. (Martijn) Kortleven

Fractievoorzitter, Raadslid
E-mail

Aandachtsgebieden:

 • Bestuur en burgerparticipatie
 • Financiën
 • Openbare ruimte

J. (Jannes) Berghout

Plv. fractievoorzitter, Raadslid
E-mail Facebook

Aandachtsgebieden:

 • Onderwijs
 • Openbare orde en veiligheid
 • Sociaal Domein
 • Cultuur en sport

Overige:

 • Coördinatie PCW-Kennisnetwerk

Ir. G.E. (Erik) Segers

Raadslid
E-mail Facebook Twitter LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare ruimte
 • Financiën
 • Duurzaamheid

Overige:

 • Lid Presidium (tevens voorzitter van de commissie Ruimte & Infrastructuur)

Dr. Ir. (Albert) Kerssies

Raadslid, Penningmeester fractie

Aandachtsgebieden:

 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening
 • Duurzaamheid
 • Ondernemers
 • Financiën
 • Agrarische sector / glastuinbouw

Ing. L.H. (Lambert) den Dekker

Raadslid, Secretaris fractie
E-mail Facebook LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Sociaal domein
 • Onderwijs
 • Cultuur en sport

drs. S. (Sylvia) van de Krol-den Ouden

Fractievertegenwoordiger
E-mail Facebook Twitter

Aandachtsgebieden:

 • Sociaal domein
 • Onderwijs
 • Burgerparticipatie (PAR)
 • Cultuur en sport
 • Aanspreekpunt wijkplatform Zuid & Oost & Centrum

J.C. (Hans) van Mourik

Fractievertegenwoordiger
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare ruimte
 • Wonen
 • Duurzaamheid
 • Aanspreekpunt wijkplatform Bomenwijk & Groenswaard

R.F. (Robbert) Verleun

Fractievertegenwoordiger
E-mail

Aandachtsgebieden:

 • Financiën
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur
 • Aanspreekpunt wijkplatform Zuidplas & Triangel
@KiesPCW
 • PCW
  'Er spelen verschillende belangen die een constructief overleg in de weg staan.' Mondelinge vragen aan de wethoude… https://t.co/kRcaBbLw91
  17-10-2018
 • PCW
  ´Het verrijkt je leven om iets voor een ander te mogen doen!´ Een blog van onze fractievertegenwoordiger Sylvia va… https://t.co/deouC7uGPq
  15-10-2018
 • PCW
  Wij blijven proberen om het oude gemeentehuis een maatschappelijk verantwoorde herbestemming te geven. #Waddinxveenhttps://t.co/IU4DJ9Gndo
  06-10-2018
 • PCW
  De geplande bestemming van het oude gemeentehuis (appartementencomplex voor senioren) lijkt niet door te gaan. Rede… https://t.co/ucPxgHK0l3
  29-09-2018
 • PCW
  Mocht de Luifelbaan het op termijn niet volhouden, welke ideeën hebben jullie dan voor dit centrum?
  22-09-2018

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»