De fractie

De PCW fractie bestaat uit zeven raadsleden die de PCW vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Waddinxveen en uit een drietal fractievertegenwoordigers die de raadsleden ondersteunen en het woord mogen voeren in de commissievergaderingen. De leden stellen zich hieronder aan u voor:

 

 

A. (Albert) Kerssies

1e loco-burgemeester, Wethouder
E-mail Twitter LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening
 • Economie
 • Openbare ruimte
 • Natuur en recreatie

L.H. (Lambert) den Dekker

Fractievoorzitter, Raadslid
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Allround

Overig:

 • Commissievoorzitter

E.C. (Corné) Verduijn

Plv. fractievoorzitter, Raadslid
E-mail Twitter LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Grondbeleid
 • Verkeer/wegen/parkeren
 • Duurzaamheid en milieu
 • Energietransitie
 • Economie
 • Wonen
 • Groen en water
 • Riolering en afval

S. (Sylvia) van de Krol-den Ouden

Raadslid, Secretaris fractie
E-mail Twitter LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • WMO en jeugd
 • Werk en inkomen
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs
 • Kunst en cultuur
 • Sport
 • Financiën

H. (Bert) Waterman

Raadslid
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Financiën
 • Bestuur en middelen
 • Wijkregie
 • Brandweer
 • Openbare orde en veiligheid
 • WMO en jeugd
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs

J.C. (Hans) van Mourik

Raadslid
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Omgevingswet
 • Grondbeleid
 • Verkeer/wegen/parkeren
 • Groen en water
 • Riolering
 • Afval

Overig:

 • Lid klankbordgroep Midden-Holland

B.W. (Bart) Drost

Raadslid, Penningmeester fractie
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Werk en inkomen
 • WMO en jeugd
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Kunst en cultuur
 • Sport
 • Wijkregie
 • Brandweer
 • Openbare orde en veiligheid

N.F. (Niels) Hart

Raadslid
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Duurzaamheid en Milieu
 • Energietransitie
 • Economie
 • Riolering en Afval

T. (Thomas) Oosterom

Fractievertegenwoordiger
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Verkeer
 • Wonen
 • Wegen/parkeren
 • Openbare veiligheid
 • Wijkregie
 • Brandweer

J.W. (Jaël) de Kool-van der Woude

Fractievertegenwoordiger
Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

 • Hart voor wonen.
 • Hart voor de ander
 • Hart voor duurzaamheid
 • Hart voor groen
 • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»