De fractie

De onderstaande personen vertegenwoordigen de PCW in de gemeenteraad van Waddinxveen. De leden van de gemeenteraad zijn op woensdag 21 maart 2018 door de Waddinxveense bevolking gekozen. 

Hieronder zijn de namen en gegevens van de PCW-fractieleden te vinden. Tevens kunt u zien welke aandachtsgebieden zij hebben.

M. (Martijn) Kortleven

Fractievoorzitter, Raadslid
E-mail

Aandachtsgebieden:

 • Bestuur en burgerparticipatie
 • Financiën
 • Openbare ruimte

J. (Jannes) Berghout

Plv. fractievoorzitter, Raadslid
E-mail Facebook

Aandachtsgebieden:

 • Onderwijs
 • Openbare orde en veiligheid
 • Sociaal Domein
 • Cultuur en sport

Overige:

 • Coördinatie PCW-Kennisnetwerk

Dr. Ir. (Albert) Kerssies

Raadslid, Penningmeester fractie

Aandachtsgebieden:

 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening
 • Duurzaamheid
 • Ondernemers
 • Financiën
 • Agrarische sector / glastuinbouw

Ing. L.H. (Lambert) den Dekker

Raadslid, Secretaris fractie
E-mail Facebook LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Openbare ruimte/verkeer
 • Duurzaamheid
 • Energietransitie
 • Afvalbeleid
 • Woonwagenbewoners
 • Bestemmingsplannen

J.C. (Hans) van Mourik

Raadslid
E-mail LinkedIn

Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare ruimte
 • Wonen
 • Duurzaamheid
 • Aanspreekpunt wijkplatform Bomenwijk & Groenswaard

drs. S. (Sylvia) van de Krol-den Ouden

Fractievertegenwoordiger
E-mail Facebook Twitter

Aandachtsgebieden:

 • Sociaal domein
 • Onderwijs
 • Burgerparticipatie (PAR)
 • Cultuur en sport
 • Aanspreekpunt wijkplatform Zuid & Oost & Centrum

G.J. (Gerrie) Buijs

Fractievertegenwoordiger

Aandachtsgebieden:

 • Bestuur en middelen
 • Openbare orde
 • Veiligheid
 • Aanspreekpunt wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk

E.C. (Corné) Verduijn

Fractievertegenwoordiger

Aandachtsgebieden:

 • Openbare ruimte/verkeer
 • Ondernemers
 • Agrarische sector/glastuinbouw
 • Duurzaamheid
 • Energietransitie
 • Bestemmingsplannen
 • Aanspreekpunt wijkplatform Zuidplas
@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»