Welkom

Hart voor Waddinxveen. Dát kenmerkt de PCW (Protestantse Combinatie Waddinxveen) . We willen ons met hart en ziel inzetten voor ons mooie dorp. In onze keuzes laten we ons leiden door de Bijbel en de waarden en normen die daaraan zijn ontleend.

Voor de periode 2018-2022 hebben we vijf speerpunten.

  • PCW kiest voor rust op zondag.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt.


PCW: voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen.
Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

Nieuws

Vraag uit vragenhalfuur 10/11 Lees meer »

Geschreven op:

Mondelinge vragen Rookvrij Waddinxveen Lees meer »

Geschreven op:

Meer nieuws »

@KiesPCW

Blogs

Laagste woonlasten Lees meer »

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Bee Eén - meedoen begint met begrijpelijke taal Lees meer »

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Burgervoogdij Lees meer »

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Respect voor alle mantelzorgers Lees meer »

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Funderingsproblematiek in Waddinxveen Lees meer »

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Speeches

Algemene Beschouwing Programmabegroting 2022-2025 Lees meer »

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Woningbehoeften opnemen in het Dashboard Wonen Waddinxveen Lees meer »

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Bijdrage Regiovisie Midden-Holland Jeugd en WMO-Scherper aan de wind Lees meer »

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Vragen over fietsvriendelijk Waddinxveen Lees meer »

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Mondelinge vraag Zwembad Lees meer »

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Fractieleden