Bijeenkomst over Rotterdam The Hague Airport

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Dinsdag 16 mei kwamen SGP en ChristenUnie vertegenwoordigers bijeen van de provincie Zuid Holland en de gemeenten in de nabijheid van de Luchthaven Rotterdam: Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Aanleiding van de bijeenkomst was de vraag hoe moet worden aangekeken tegen de toekomstontwikkeling van RTHA. Hoewel Waddinxveen relatief ver weg ligt van RTHA is hier ook af en toe sprake van geluidsoverlast van vliegtuigen en helikopters. Daarom is Erik Segers vanuit de PCW hierbij aangeschoven.

Enkele zaken die we met elkaar gewisseld hebben:

Het advies over draagvlak luchthavenbesluit RTHA (opgesteld door verkenner Joost Schrijnen) spreekt over het organiseren van een stevige covernance structuur. Het vaststellen van geluidscontouren in het luchthavenbesluit is nu het mandaat van het rijk. Het lijkt ons goed als de lokaal en provinciaal betrokken overheden hier een duidelijkere formele rol in krijgen.

SGP/CU Rotterdam heeft een interessante notitie uitgegeven met de titel: Rotterdam The Hague Airport als internationale showcase. Hierin wordt een voorstel neergelegd voor het versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen als TU Delft, bedrijven en overheden op het gebied van innovatie. Door op RTHA een broedplaats te realiseren voor innovaties zou het mogelijk moeten worden om sneller partijen aan deze locatie te verbinden die gebruik te maken van technieken die minder overlast door geluid en fijnstof produceren.

Geluidscontouren worden vooral modelmatig bepaald. Deze zijn belangrijk om de feitelijke geluidsoverlast voor de nabije omgeving te bepalen. Echter omwonenden van verderaf (bijvoorbeeld Waddinxveners) hebben niet zo zeer last van de reguliere vluchten, maar vooral van de uitwassen door verouderde of te laag vliegende vliegtuigen. Het zou daarom wenselijk zijn als er een betere vorm van handhaving komt op dit soort afwijkingen die vooral veroorzaakt worden door commerciële overwegingen van de luchtvaartmaatschappijen.

Er is slechts zeer beperkt sprake van feitelijke meting. Het aantal meetpunten van DCMR rond de luchthaven bedraagt 6 en er zijn slechts 2 handhavingsmeetpunten van de luchthaven. Dat zou met de huidige sensortechniek toch eenvoudig moeten kunnen worden verbeterd? Is het niet mogelijk om met eenvoudige sensoren een fijnmazig grid van realtime geluidsmetingen te realiseren zodat de feitelijke overlast door individuele vliegtuigen zeer fijnmazig gevolgd kan worden? Wat zou het kosten als iedere woning in Zuid Holland 1 dakpan vervangt door een dakpan met geïntegreerde geluidsensor? 1.000.000 geluidssensoren; wat een mogelijkheden zou dit geven! Interessante onderzoeksvraag voor een student aan de TU Delft?

Kortom een inspirerende bijeenkomst! We zullen de ontwikkelingen rondom RTHA nauwlettend blijven volgen.


Erik Segers
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»