Wie zijn wij

De PCW is de afkorting voor Protestantse Combinatie Waddinxveen. De PCW is een krachtig en eensgezind samenwerkingsverband van drie christelijke politieke partijen: de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), de Hervormde Kiesvereniging (HKV) en de ChristenUnie.

 

ChristenUnie

 


Grondslag en missie

I. PCW vindt haar basis in de Christelijke Waarden

De Bijbel geeft ons basisrichtlijnen voor het dagelijkse leven. Belangrijke christelijke uitgangspunten in onze politieke overtuiging zijn rentmeesterschap, gerechtigheid, oog voor de zwakkeren en kwetsbaren, bewerken en duurzaam onderhouden van de aarde.

II. PCW is lokale partij nummer 1

De PCW haalt actief op wat er in ons dorp speelt en zet zich in voor de inwoners van de gemeente. De PCW is blij met de ruimte die inwoners krijgen bij het tot stand komen van beleid. De PCW is al jaren de grootste partij in Waddinxveen en heeft van 1990 tot 2018 onderdeel uitgemaakt van het college. De PCW is al die jaren een betrouwbare coalitiepartner gebleken en heeft bijgedragen aan een krachtig en stabiel gemeentebestuur. Enkele succesvolle voorbeelden van burgerparticipatie zijn: oprichting PAR, tot stand komen van de toekomstvisie, interactieve ontwerpen bij herinrichting woongebieden, profielschets nieuwe burgemeester.

 

Gemeente Waddinxveen

Waddinxveen is een mooi dorp waar we als burgers best trots op mogen zijn. Als PCW doen we er alles aan dat Waddinxveen een fijne plek is om te wonen, waar het bruist van de activiteiten, maar waar ook de nodige rust is. Vanuit de landelijke en regionale overheid komt het nodige op gemeenten af. Als PCW houden we dit nauwlettend in de gaten en proberen vroegtijdig op ontwikkelingen in te spelen. Waddinxveen is 'een parel aan de Gouwe', en de PCW doet al haar best dat dat zo blijft en burgers dat ook daadwerkelijk zo ervaren.

Historie PCW

In 1982 nam de PCW voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor werd er door de verschillende christelijke partijen al samengewerkt onder een naam die bestond uit de combinatie van de afkortingen van deelnemende partijen. In 1982 bestond de PCW uit de HKV, de SGP en de RPF. In 1986 is daar het GPV bijgekomen. Voor deze vorm van samenwerking is gekozen omdat de afzonderlijke partijen met één geluid naar buiten wilden komen en zich gezamenlijk sterk willen maken voor de belangen van de Waddinxveense bevolking. Een uitgangspunt, dat steeds meer kiezers hebben gesteund en hebben weten te waarderen. Door een helder geluid en de principes zoveel mogelijk in de praktijk te brengen heeft de PCW een sterke positie verworven in de gemeenteraad van Waddinxveen.

Van 1990 tot 2018 was de PCW vertegenwoordigd in het college van burgemeester en wethouders. De eerste jaren heeft Joop Neele deze plaats in het college ingenomen. Vanaf eind 2000 tot april 2010 vertegenwoordigde Wiebrand Dijksterhuis de PCW in het college van burgemeester en wethouders. Vanaf april 2010 tot mei 2018 was Kees de Jong namens onze fractie wethouder en loco-burgemeester. Vanaf mei 2014 tot mei 2018 vertegenwoordigden naast Kees de Jong ook Jannette Nieboer-Buitinga de PCW binnen het college.

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»