Bijdrage PCW bij bespreking Erfgoedverordening 2015

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter, leden van de raad,

Als PCW-fractie hebben wij tijdens de afgelopen raadsvergaderingen aangegeven blij te zijn dat cultureel-erfgoed de afgelopen jaren de positieve aandacht heeft gekregen. Dat blijkt uit de voorlichtingsavonden, themapagina's en brochure. Dit heeft er in geresulteerd dat diverse objecten een formele monumentstatus hebben gekregen. Dat compliment geven wij het college en monumentencommissie.

Er zit echter een 'maar'. Er zijn ook nog heel veel cultuur-historisch waardevolle objecten die nog steeds deze status niet hebben. Wij willen het college nadrukkelijk vragen in gesprek te gaan met de eigenaren van panden die nog niet de monumentstatus hebben verkregen zodat duidelijk wordt of én zo ja wat de redenen zijn om deze status niet aan te vragen. Een tweede verzoek is of het college ons daarover voor 21 maart 2018 daarover te rapporteren.

Op basis daarvan kunnen wij als raad nagaan of bijvoorbeeld de verordening meer een verplichtend karakter moet hebben, er teveel belemmeringen vanuit de gemeente zijn of dat er andere positieve prikkels opgevoerd moeten worden.

Waddinxveen, 20 september 2017
Mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

=======
In de beantwoording deed wethouder Leferink toezegging waardoor motie niet ingediend behoefde te worden.

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  'Als PCW pleiten we voor de aanwezigheid van een cliëntondersteuner bij ieder keukentafelgesprek tussen consulent e… https://t.co/Etm6SFqcLw
  Gisteren
 • PCW
  RT @Dierendal: Wat een geweldig nieuws! De Raad @gemeenteWveen heeft unaniem besloten de bezuinigingen @Dierendal te schrappen: onze beheer…
  14-11-2019
 • PCW
  RT @HHortensius: Blij dat de begroting 2020- 2023 @gemeenteWveen met unanieme stemmen is aangenomen met dank aan een constructieve raad htt…
  14-11-2019
 • PCW
  Jannes Berghout, PCW, pleit, tijdens bespreking beleidskader sociaal domein Waddinxveen, voor meer ondersteuning ma… https://t.co/W9w4z4rGaX
  13-11-2019
 • PCW
  Hans van Mourik, PCW, pleit voor een verhoging van 25% van de toeristenbelasting voor de recreatiesector ipv de veel te forse 100%.
  13-11-2019

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»