Bijdrage PCW bij bespreking Erfgoedverordening 2015

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter, leden van de raad,

Als PCW-fractie hebben wij tijdens de afgelopen raadsvergaderingen aangegeven blij te zijn dat cultureel-erfgoed de afgelopen jaren de positieve aandacht heeft gekregen. Dat blijkt uit de voorlichtingsavonden, themapagina's en brochure. Dit heeft er in geresulteerd dat diverse objecten een formele monumentstatus hebben gekregen. Dat compliment geven wij het college en monumentencommissie.

Er zit echter een 'maar'. Er zijn ook nog heel veel cultuur-historisch waardevolle objecten die nog steeds deze status niet hebben. Wij willen het college nadrukkelijk vragen in gesprek te gaan met de eigenaren van panden die nog niet de monumentstatus hebben verkregen zodat duidelijk wordt of én zo ja wat de redenen zijn om deze status niet aan te vragen. Een tweede verzoek is of het college ons daarover voor 21 maart 2018 daarover te rapporteren.

Op basis daarvan kunnen wij als raad nagaan of bijvoorbeeld de verordening meer een verplichtend karakter moet hebben, er teveel belemmeringen vanuit de gemeente zijn of dat er andere positieve prikkels opgevoerd moeten worden.

Waddinxveen, 20 september 2017
Mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

=======
In de beantwoording deed wethouder Leferink toezegging waardoor motie niet ingediend behoefde te worden.

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020
 • PCW
  De Waddinxveense cultuurprijs (@WadCultureel) is uitgereikt aan fotograaf Ton Bennemeer. De aanmoedigingsprijs ging… https://t.co/7PGfsP2HUS
  12-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»