Bijdrage PCW bij bespreking Erfgoedverordening 2015

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter, leden van de raad,

Als PCW-fractie hebben wij tijdens de afgelopen raadsvergaderingen aangegeven blij te zijn dat cultureel-erfgoed de afgelopen jaren de positieve aandacht heeft gekregen. Dat blijkt uit de voorlichtingsavonden, themapagina's en brochure. Dit heeft er in geresulteerd dat diverse objecten een formele monumentstatus hebben gekregen. Dat compliment geven wij het college en monumentencommissie.

Er zit echter een 'maar'. Er zijn ook nog heel veel cultuur-historisch waardevolle objecten die nog steeds deze status niet hebben. Wij willen het college nadrukkelijk vragen in gesprek te gaan met de eigenaren van panden die nog niet de monumentstatus hebben verkregen zodat duidelijk wordt of én zo ja wat de redenen zijn om deze status niet aan te vragen. Een tweede verzoek is of het college ons daarover voor 21 maart 2018 daarover te rapporteren.

Op basis daarvan kunnen wij als raad nagaan of bijvoorbeeld de verordening meer een verplichtend karakter moet hebben, er teveel belemmeringen vanuit de gemeente zijn of dat er andere positieve prikkels opgevoerd moeten worden.

Waddinxveen, 20 september 2017
Mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

=======
In de beantwoording deed wethouder Leferink toezegging waardoor motie niet ingediend behoefde te worden.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»